Kursutbudet vid Åbo Akademi
Courses offered at Åbo Akademi University

Listan är sorterad enligt kurskod och med hjälp av webbläsarens sökfunktion kan du söka enligt kod eller sökord.

The list is sorted according to course codes. Please search for the course description using the search function of the web browser, (usually ctrl+f), and the course code, the course name, or a keyword.


100004.0 Vetenskapsfilosofi (3sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Andra studier)
100008.0 Allmän språkvetenskap (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Andra studier)
100011.0 Vetenskapsfilosofi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Gemensamma studier)
100015.0 Akademiska studiefärdigheter (FHPT) (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Andra studier)
100030.0 An Introduction to Literature (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [ENG] (General studies)
100031.0 Praktik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Gemensamma studier)
100209.0 Vård av samlingar och byggnadskonservering (4sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Grundstudier)
100700.1 Introduction to Intercultural Communication (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [ENG] (Basic studies)
100723.2 Intercultural encounters and cross-cultural psychology (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [ENG] (Basic studies)
100724.2 Intercultural communication - critical perspectives (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [ENG] (Basic studies)
100725.2 Culture, peace and confllict (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [ENG] (Basic studies)
100726.0 The concept and history of multiculturalism (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [ENG] (Basic studies)
100902.0 Historiebruk och minneskultur (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Gemensamma studier)
100903.0 Arbetslivserfarenhet och praktik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Gemensamma studier)
100904.0 Genus, kultur och samhälle (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Gemensamma studier)
100905.0 Visuell analys (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Gemensamma studier)
100910.0 Metod och teori, del 1 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Gemensamma studier)
101100.0 Introduktion till kulturledning- kultur, arbetsliv och projekt (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Grundstudier)
101101.0 Introduktion till kulturledning-kultur, arbetsliv och projekt (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Grundstudier)
101103.0 Kulturledarpraktik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Grundstudier)
102002.0 Språkvård (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
102003.0 Danska (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Grundstudier)
102003.0 Danska (5sp) (version 2017-2018/2, Period 3, Period 4) [SVE] (Grundstudier)
102008.0 Grammatik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Grundstudier)
102009.0 Textlingvistik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Grundstudier)
102010.0 Sociolingvistik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Grundstudier)
102200.0 Norska (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Grundstudier)
102200.0 Norska (5sp) (version 2017-2018/2, Period 3, Period 4) [SVE] (Grundstudier)
102202.0 Språkhistoria (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
102212.0 Svensk litteratur (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
102213.0 Fördjupad kurs i textlingvistik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
102223.0 Fördjupad kurs i grammatik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
102225.0 Fördjupad kurs i sociolingvistik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
102231.0 Modern nordisk novell (5sp) (version 2017-2018/2, Period 1, Period 2) [LANG] (Ämnesstudier)
102273.0 H.C. Andersen: En introduktion til hans forfatterskab (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
102500.0 Språkvetenskaplig metodik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Fördjupade studier)
102554.1 Översättningsvetenskap (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Grundstudier)
102562.1 Språk och kön (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Ämnesstudier)
102563.1 Svenska som andraspråk (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 3, Period 4, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
102564.2 Flerspråkighetsforskning (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 3, Period 4, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
102582.1 Intensivkurs i isländska (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [LANG] (Ämnesstudier)
102591.0 Nordisk rejselitteratur (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
102592.0 Grønland og Færøerne - sprog, kultur og historie (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
102980.0 Proseminarium och kandidatavhandling (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
102981.0 Seminarium och pro gradu-avhandling (40sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
102982.0 Biämnesavhandling (20sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
103000.0 Introduktion i litteraturvetenskap (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Grundstudier)
103002.0 Litteraturens historia 1 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Grundstudier)
103003.0 Litteraturens historia 2 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Grundstudier)
103004.0 Litteraturens historia 3 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Grundstudier)
103205.0 Metod och teori, del 2, litteraturteori (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Gemensamma studier)
103211.0 Teater och drama (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
103212.0 Finlandssvensk litteratur (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
103230.2 Litterära dystopier (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
103231.1 Nordic Noir 1 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
103232.1 Tove Jansson - text och kontext (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
103233.1 Djuren i litteraturen (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Ämnesstudier)
103234.0 Modernismer: idéer och estetik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
103252.3 Litteraturpedagogik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
103253.4 Barnbokens genrer genom Astrid Lindgrens författarskap (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
103501.0 Ämnesmetodik och laudaturseminarium (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
103510.0 Vetenskaps- och kulturjournalistikens genrer (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Fördjupade studier)
103552.3 Ekokritik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
103553.0 Global/Glocal: Explorations in World Literatures (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 3, Period 3, Period 4, Period 4, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
103554.1 Modern nordisk dramatik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
103554.1 Modern nordisk dramatik (5sp) (version 2017-2018/2, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
103555.1 Värden och värderingar i bilderboken (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
103700.1 Introduction to Finland-Swedish Literature (10sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [ENG] (Basic studies)
103990.0 Proseminarium och kandidatavhandling (10sp) (version 2017-2018/1, Period 2, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
103991.0 Avhandling pro gradu (40sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
104013.0 Contemporary English Studies 1 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [LANG] (Grundstudier)
104014.0 Contemporary English Studies 2 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [LANG] (Grundstudier)
104015.0 Contemporary English Studies 3 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [LANG] (Grundstudier)
104016.0 Contemporary English Studies 4 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [LANG] (Grundstudier)
104025.0 Perspectives on the English Language 1 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [LANG] (Grundstudier)
104154.1 20th Century Novel (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [LANG] (Ämnesstudier)
104210.0 Historical Survey I: Language, Literature, Society (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [LANG] (Ämnesstudier)
104211.0 Historical Survey II: Language, Literature, Society (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [LANG] (Ämnesstudier)
104212.0 Historical Survey III: Language, Literature, Society (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [LANG] (Ämnesstudier)
104213.0 Historical Survey IV: Language, Literature, Society (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [LANG] (Ämnesstudier)
104215.0 Perspectives on the English Language II (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [LANG] (Ämnesstudier)
104216.0 Linguistic Models of English I (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [LANG] (Ämnesstudier)
104217.0 Linguistic Models of English II (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [LANG] (Ämnesstudier)
104419.1 Life Writing (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [ENG] (Intermediate studies)
104420.1 Extra-curricular Activities (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 1, Period 2, Period 2, Period 3, Period 3, Period 4, Period 4) [LANG] (Ämnesstudier)
104421.2 Shakespeare I (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [LANG] (Ämnesstudier)
104423.1 Pictures in Context (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [ENG] (Advanced studies)
104501.0 English Linguistics III (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [LANG] (Fördjupade studier)
104502.0 Language Practice (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [LANG] (Fördjupade studier)
104508.0 Mentorship (2sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [LANG] (Fördjupade studier)
104514.0 Literature Specialisation II (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [LANG] (Fördjupade studier)
104540.0 Topics in Literary Theory (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [LANG] (Fördjupade studier)
104563.0 Digital Discourses (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [LANG] (Fördjupade studier)
104564.0 Business Communication (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [LANG] (Fördjupade studier)
104661.2 African Literature (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [LANG] (Ämnesstudier)
104665.0 Horror (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [ENG] (Advanced studies)
104667.1 English in Context (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [LANG] (Fördjupade studier)
104669.1 Text & Discourse I (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [LANG] (Fördjupade studier)
104669.2 Text and Discourse II (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [LANG] (Fördjupade studier)
104671.2 Linguistics Specialisation (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [LANG] (Fördjupade studier)
104674.1 Translation Studies I (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [LANG] (Fördjupade studier)
104990.0 Proseminar and Bachelor's thesis (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3) [LANG] (Ämnesstudier)
104991.0 Pro gradu thesis and seminar (40sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3) [LANG] (Fördjupade studier)
105006.0 Muntliga och skriftliga övningar (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [LANG] (Grundstudier)
105008.0 Fonologi och morfologi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [LANG] (Grundstudier)
105009.0 Syntax (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [LANG] (Grundstudier)
105010.0 Finsk skönlitteratur (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [LANG] (Grundstudier)
105011.0 Språkliga normer (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [LANG] (Grundstudier)
105215.1 Reklamspråk (läskurs) (3sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [LANG] (Fördjupade studier)
105219.0 Språkinlärning och språkanalys (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [LANG] (Ämnesstudier)
105221.0 Finska språkets variation och förändring (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [LANG] (Ämnesstudier)
105222.0 Ordbildning (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [LANG] (Ämnesstudier)
105223.0 Språklig betydelse och språkanvändning (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [LANG] (Ämnesstudier)
105224.0 Flerspråkighet (läskurs) (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [LANG] (Ämnesstudier)
105225.0 Kalevala (specialiseringskurs, läskurs) (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [LANG] (Ämnesstudier)
105231.3 Läskurs i finsk barn- och ungdomslitteratur (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [LANG] (Ämnesstudier)
105235.2 Läskurs i modern finsk skönlitteratur (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
105251.1 Specialisering (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [LANG] (Ämnesstudier)
105251.2 Specialisering (3sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [LANG] (Ämnesstudier)
105251.3 Specialisering (2sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [LANG] (Ämnesstudier)
105299.0 Sluttentamen 1 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [LANG] (Ämnesstudier)
105500.0 Repetitionskurs i finsk grammatik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [LANG] (Fördjupade studier)
105501.0 Seminarium (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [LANG] (Fördjupade studier)
105502.0 Affärsspråk (läskurs) (4sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [LANG] (Fördjupade studier)
105510.0 Språkteori och metoder (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [LANG] (Fördjupade studier)
105551.1 Specialisering (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [LANG] (Fördjupade studier)
105551.2 Specialisering (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [LANG] (Fördjupade studier)
105551.3 Specialisering (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [LANG] (Fördjupade studier)
105551.4 Specialisering (3sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [LANG] (Fördjupade studier)
105551.5 Specialisering (3sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [LANG] (Fördjupade studier)
105551.7 Specialisering (2sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [LANG] (Fördjupade studier)
105551.8 Specialisering (2sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [LANG] (Fördjupade studier)
105599.0 Sluttentamen 2 (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [LANG] (Fördjupade studier)
105990.0 Proseminarium och kandidatavhandling (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [LANG] (Ämnesstudier)
105991.0 Avhandling pro gradu (40sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [LANG] (Fördjupade studier)
105992.0 Biämnesavhandling (20sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [LANG] (Fördjupade studier)
106015.0 Wirtschaftspropädeutik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [LANG] (Grundstudier)
106017.0 Mündliche und schriftliche Kommunikation (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [LANG] (Grundstudier)
106019.0 Grammatik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [LANG] (Grundstudier)
106020.0 Einführung in deutsche Gesellschaftsgeschichte (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [LANG] (Grundstudier)
106021.0 Einführung in die deutsche Literatur (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [LANG] (Grundstudier)
106208.0 Einführung in das wissenschaftliche Schreiben (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [LANG] (Ämnesstudier)
106213.0 Sprachpraktikum / Språkpraktik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [LANG] (Ämnesstudier)
106214.0 Einführung in die Deutsche Sprachwissenschaft (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [LANG] (Ämnesstudier)
106221.0 Seminar Einführung in die Werbesprache (10sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [LANG] (Ämnesstudier)
106223.0 Krieg in Comics und Computerspielen (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [LANG] (Ämnesstudier)
106242.0 Sprache und Politik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [LANG] (Ämnesstudier)
106246.0 Literatur als Medium der Interkulturalität (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [LANG] (Ämnesstudier)
106247.0 Literatur als Medium der Interkulturalität (10sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [LANG] (Ämnesstudier)
106262.1 Seminar Interkulturelle Wirtschaftskommunikation (IWK) (10sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [LANG] (Fördjupade studier)
106503.0 Übersetzung (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [LANG] (Fördjupade studier)
106504.0 Diskursanalyse (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [LANG] (Fördjupade studier)
106506.0 Projektmodul 2: Deutschland und Europa (10sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [LANG] (Fördjupade studier)
106511.0 Studiengangspezifische Buchprüfung (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [LANG] (Fördjupade studier)
106512.0 Projektmodul: Lehramt (10sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [LANG] (Fördjupade studier)
106568.1 Computergestützte Inhaltsanalyse (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [LANG] (Fördjupade studier)
106588.2 Diskursanalyse (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [LANG] (Fördjupade studier)
106990.0 Proseminarium (Kandidatseminarium) (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [LANG] (Ämnesstudier)
106991.0 Pro Gradu Seminar (Magister-Seminar) + Pro Gradu (40sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [LANG] (Fördjupade studier)
106991.0 Pro Gradu Seminar (Magister-Seminar) + Pro Gradu (40sp) (version 2017-2018/2, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [LANG] (Fördjupade studier)
106991.0 Pro Gradu Seminar (Magister-Seminar) + Pro Gradu (40sp) (version 2017-2018/3, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [LANG] (Fördjupade studier)
106992.0 Pro Gradu Seminar (Magister-Seminar) + Pro Gradu (30sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [LANG] (Fördjupade studier)
107015.0 Français oral et phonétique (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3) [LANG] (Grundstudier)
107016.0 Grammaire du français I (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [LANG] (Grundstudier)
107017.0 Compétences écrites (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2, Period 4) [LANG] (Grundstudier)
107018.0 Société, culture et langue françaises en diachronie (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [LANG] (Grundstudier)
107019.0 France contemporaine : données physiques, économiques, sociétales (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [LANG] (Grundstudier)
107198.0 Grammaire du français II et production écrite (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [LANG] (Ämnesstudier)
107204.0 Stage (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [LANG] (Ämnesstudier)
107206.1 Histoire et analyse littéraires: XVIe-XVIIIe siècles (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [LANG] (Ämnesstudier)
107206.2 Histoire et analyse littéraires: XIXe-XXIe siècles (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [LANG] (Ämnesstudier)
107213.0 Specialkurs i franska (3sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [LANG] (Ämnesstudier)
107214.0 Le français en contexte (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [LANG] (Ämnesstudier)
107220.0 Théorie littéraire et analyse de textes (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [LANG] (Ämnesstudier)
107222.0 Atelier de langue orale (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [LANG] (Ämnesstudier)
107502.0 Traductologie (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [LANG] (Fördjupade studier)
107505.0 Syntaxe et sémantique du français (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [LANG] (Fördjupade studier)
107506.0 Ecrit universitaire (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [LANG] (Fördjupade studier)
107571.4 Didactique du français langue étrangère (10sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [LANG] (Fördjupade studier)
107572.2 Le roman francophone contemporain (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [LANG] (Fördjupade studier)
107573.1 Communication interculturelle (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [LANG] (Fördjupade studier)
107578.1 Linguistique spécialisée I (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [LANG] (Fördjupade studier)
107578.2 Linguistique spécialisée II (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [LANG] (Fördjupade studier)
107579.1 Littérature de voyage et altérité (XVIe-XVIIe siècles) (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [LANG] (Fördjupade studier)
107990.0 Séminaire et mémoire de licence (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [LANG] (Ämnesstudier)
107991.0 Séminaire et mémoire de maîtrise (40sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [LANG] (Fördjupade studier)
108015.0 Logopedisk forskningsmetodik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Grundstudier)
108016.0 Grunder i talvetenskaper (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Grundstudier)
108017.0 Utvecklingen av språk, tal och kommunikation (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Grundstudier)
108018.0 Rösten (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Grundstudier)
108019.0 Alternativ och kompletterande kommunikation (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Grundstudier)
108224.0 Introduktion till de kliniska praktikerna och klinisk praktik 1 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
108225.0 Barnlogopedi 1 och klinisk praktik 2 (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
108226.0 Barnlogopedi 2 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
108228.0 Klinisk praktik 3 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
108229.0 Tecken som stöd och finlandssvensk fonologi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
108230.0 Röststörningar (10sp) (version 2017-2018/1, Period 2, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
108231.0 Afasi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
108232.0 Motoriska talstörningar och dysfagi hos vuxna (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
108233.0 Audiologi och kommunikationssvårigheter vid hörselskada (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
108237.0 Medicin 1 (anatomi, fysiologi och neurologins grunder) (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
108238.0 Medicin 2 (öron-, näs- och halssjukdomar och foniatri) (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
108239.0 Medicin 3 (barnneurologi och psykiatri) (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
108311.0 Läs- och skrivsvårigheter (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
108312.0 Störningar i talets flyt (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
108320.0 Psykolingvistik och tvåspråkighet ur logopedisk synvinkel (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
108502.1 Klinisk praktik 4 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
108503.2 Klinisk praktik 5 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
108504.1 Klinisk fältpraktik 1 (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
108504.2 Klinisk fältpraktik 2 (15sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
108511.2 Röstanalys (2sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Fördjupade studier)
108514.0 Logopedisk behandling av klienter med huvud- och halscancer (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
108530.1 Litteraturtentamen logopedi I (3sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
108530.2 Litteraturtentamen logopedi II (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
108544.1 Evidensbaserad praxis inom logopedi (3sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
108545.0 Logopedisk utredning (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
108546.0 Forskningsövning del 2 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
108570.1 Aktuell logopedisk forskning (2sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
108572.1 Arbetshandledning (1sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
108575.1 Samtalsanalys i logopedi (3sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Fördjupade studier)
108576.1 Språkstörningar och flerspråkighet (2sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
108579.1 Forskningspraxis 1 (2sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
108579.2 Forskningspraxis 2 (2sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
108579.4 Forskningspraxis 4 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
108580.1 Logopedisk fackfinska (2sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Fördjupade studier)
108581.1 Tal- och röststörningar vid läpp-, käk- och gomspalt (2sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Fördjupade studier)
108800.0 Avhandling pro gradu seminarium (8sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
108990.0 Kandidatseminarium och avhandling (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
108991.0 Avhandling pro gradu (40sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
109002.0 Fonetik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [LANG] (Grundstudier)
109005.0 Textstudier (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [LANG] (Grundstudier)
109006.0 Grammatik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [LANG] (Grundstudier)
109007.0 Muntliga och skriftliga språkövningar (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [LANG] (Grundstudier)
109008.0 Rysslands historia (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [LANG] (Grundstudier)
109204.0 Syntax (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2, Period 3) [LANG] (Ämnesstudier)
109207.0 Rysk litteratur I (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [LANG] (Ämnesstudier)
109208.0 Rysk litteratur II (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [LANG] (Ämnesstudier)
109211.0 Ordbildning (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [LANG] (Ämnesstudier)
109212.0 Översättning I (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2, Period 3) [LANG] (Ämnesstudier)
109213.0 Språkpraktik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [LANG] (Ämnesstudier)
109214.0 Studier vid Statliga Universitetet i Tver (15sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [LANG] (Ämnesstudier)
109506.0 Ryska skriftkulturens utveckling (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [LANG] (Fördjupade studier)
109507.0 Textreferat och textproduktion (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [LANG] (Fördjupade studier)
109508.0 Massmediaspråk (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3) [LANG] (Fördjupade studier)
109511.0 Rysk fonetik: analys och korrektion av uttalssvårigheter (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [LANG] (Fördjupade studier)
109550.1 Specialstudier (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [LANG] (Fördjupade studier)
109550.3 Specialstudier (0sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [LANG] (Fördjupade studier)
109550.4 Specialstudier (9sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [LANG] (Fördjupade studier)
109550.5 Specialstudier (0sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [LANG] (Fördjupade studier)
109990.0 Proseminarium + kandidatavhandling (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [LANG] (Ämnesstudier)
109991.0 Seminarium + magisteravhandling (40sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [LANG] (Fördjupade studier)
109992.0 Biämnesavhandling (20sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [LANG] (Fördjupade studier)
110005.0 Grundkurs i historia I (1350-1800) (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Grundstudier)
110005.0 Grundkurs i historia I (1350-1800) (10sp) (version 2017-2018/2, ÖPU-höst) [SVE] (Grundstudier)
110006.0 Grundkurs i historia II (1800-) (10sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Grundstudier)
110006.0 Grundkurs i historia II (1800-) (10sp) (version 2017-2018/2, ÖPU-vår) [SVE] (Grundstudier)
110007.0 Grunderna i historisk metod, 5 sp. (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Grundstudier)
110007.0 Grunderna i historisk metod, 5 sp. (5sp) (version 2017-2018/2, ÖPU-vår) [SVE] (Grundstudier)
110015.0 Metod och teori, del 2: Historia (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Gemensamma studier)
110016.0 Temaseminarium i historia (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
110017.0 Arkivkunskap och läsning av gamla handstilar (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
110018.0 Antikens och medeltidens historia (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
110019.0 Globalhistoria (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
110020.0 Nordens samhällshistoria (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
110023.1 Ekonomisk historia (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
110024.1 Idéhistoria (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
110025.1 Kulturhistoria (läskurs) (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
110026.1 Miljöhistoria (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
110027.1 Politisk historia (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
110090.0 Nordic History (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [ENG] (Basic studies)
110254.4 Globalhistoria (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
110513.1 Historiografi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Fördjupade studier)
110514.0 Historieteori (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Fördjupade studier)
110520.0 Globalhistorisk fördjupning I: teori och metod (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
110525.0 Globalhistorisk fördjupning II: region (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
110525.1 Latinamerikas historia (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
110526.0 Globalhistorisk fördjupning III: period (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
110527.0 Globalhistorisk fördjupning IV: tematiskt perspektiv (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
110528.0 Globalhistorisk fördjupning V: valfri fördjupning 1 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
110529.0 Globalhistorisk fördjupning VI: valfri fördjupning 1 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
110991.0 FM-seminarium och avhandling pro gradu (Ahi) (40sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
110992.0 Seminarium och biämnesavhandling (Ahi) (20sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
110993.0 Proseminarium (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
110994.0 Kandidatavhandling (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
111241.1 Genushistoria (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
111241.1 Genushistoria (5sp) (version 2017-2018/2, ÖPU-höst) [SVE] (Fördjupade studier)
111259.1 Det tidigmoderna Norden (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
111262.2 Arbetspraktik vid arkiv I (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
111513.1 Historiografi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Fördjupade studier)
111514.0 Historieteori (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Fördjupade studier)
111515.0 Aktuell forskning (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
111518.0 Valfri specialkurs om teori och metod (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
111542.0 Genus, klass och vardag (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
111543.0 Makt och politisk kultur i Norden (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
111544.0 Nation, etnicitet och minoritet (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
111556.3 Militärhistoria (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
111557.2 Agrarhistoria: från agrar revolution till modern jordbrukspolitik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
111562.2 Riksupplösning under tidigmodern och modern tid (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
111564.1 Arbetspraktik vid arkiv II (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
111566.0 Nordisk förvaltningshistoria (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3) [SVE] (Fördjupade studier)
111571.1 Konsumtion och etniska relationer i 1800-talets Norden (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Fördjupade studier)
111572.0 Valfri specialkurs (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
111991.0 FM-seminarium och avhandling pro gradu (Nhi) (40sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
111992.0 Seminarium och biämnesavhandling (Nhi) (20sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
111993.0 Arkivstudiernas magisterseminarium (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
112000.0 Introduktion till filosofin (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Grundstudier)
112001.0 Filosofins historia, äldre delen (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Grundstudier)
112002.0 Filosofins historia, nyare delen (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Grundstudier)
112003.0 Moralfilosofi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Grundstudier)
112007.0 Kunskap och logik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Grundstudier)
112200.0 Metod och teori 2: Filosofi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Gemensamma studier)
112205.2 Livsåskådningskunskap (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Ämnesstudier)
112216.1 Moderna riktningar i filosofin: analytisk filosofi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
112218.3 Seminar 1-2: Ethics and Existence (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [ENG] (Intermediate studies)
112218.4 Seminarium 1-2: Relativism (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
112317.4 Wittgensteins "Om visshet" (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
112336.2 Marx "Kapitalet" (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
112505.3 Seminar 3-4: Ethics and Existence (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [ENG] (Advanced studies)
112505.4 Seminarium 3-4: Relativism (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
112510.0 The Philosophy of the Human Sciences (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [ENG] (Advanced studies)
112511.0 Verksamhet som kursassistent (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
112526.0 Wittgenstein in Social and Political Thinking (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
112940.1 Forskarseminarium i filosofi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
112940.2 Forskarseminarium i filosofi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
112990.0 Proseminarium och kandidatavhandling i filosofi (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
112991.0 Avhandling pro gradu (40sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
113011.0 Art and Architecture in Finland (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [ENG] (Basic studies)
113012.0 Från grottorna till Rom: ca 3000 f.Kr . - 300 e.Kr. (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Grundstudier)
113013.0 Bildens makt och kyrkans prakt: ca 300 - 1450 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Grundstudier)
113014.0 Bilden som vetenskap och propaganda: ca 1450 - 1750 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Grundstudier)
113015.0 Romantik och revolt: ca 1750 - 1945 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Grundstudier)
113016.0 Från avantgarde till global konst: ca 1914 - nutid (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Grundstudier)
113100.0 Metod och teori, del 2: Konstvetenskap (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Gemensamma studier)
113204.0 Konsten i Finland och närområden (10sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
113205.0 Arkitekturhistoria (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
113251.1 Offentlig monumentkonst (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 1, Period 2, Period 2, Period 3, Period 3, Period 4, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
113254.1 Arbetspraktik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 1, Period 2, Period 2, Period 3, Period 3, Period 4, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
113261.1 Arkitekturen i Åbo (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 1, Period 2, Period 2, Period 3, Period 3, Period 4, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
113262.1 Konsten i Skandinavien (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
113272.1 Det antikvariska tänkandet och museernas historia (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
113502.0 Högre seminarium (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
113503.0 Konstvetenskapens metoder och historiografi (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Fördjupade studier)
113504.0 Konstbegreppet och estetikens historia (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
113520.0 Konstvetenskapens klassiker (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
113553.1 Konsten i Spanien (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
113700.1 Specialkurs (1sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 1, Period 2, Period 2, Period 3, Period 3, Period 4, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
113701.1 Specialkurs (2sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 1, Period 2, Period 2, Period 3, Period 3, Period 4, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
113702.1 Specialkurs (3sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 1, Period 2, Period 2, Period 3, Period 3, Period 4, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
113703.1 Specialkurs (4sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 1, Period 2, Period 2, Period 3, Period 3, Period 4, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
113704.1 Specialkurs (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 1, Period 2, Period 2, Period 3, Period 3, Period 4, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
113991.0 Avhandling pro gradu (40sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
113993.0 Proseminarium i konstvetenskap (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
113994.0 Kandidatavhandling i konstvetenskap (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
114009.0 Grundkurs i musikvetenskap (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Grundstudier)
114010.0 Grundkurs i musikanalys (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Grundstudier)
114011.0 Västerländska konstmusikens historia (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Grundstudier)
114012.0 Utomeuropeisk musik och folkmusik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Grundstudier)
114013.0 Populärmusik och jazz (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Grundstudier)
114200.1 Musikanalys (10sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
114204.1 Barockmusik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
114209.0 Metod och teori, del 2: Musikvetenskap (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Gemensamma studier)
114211.0 Proseminarium med uppsats (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
114219.0 Gehörslära (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
114222.1 Kännedom om musiklivet 1 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
114223.1 Kännedom om musiklivet 2 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
114224.1 Vår tids konstmusik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 1, Period 2, Period 2, Period 3, Period 3, Period 4, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
114225.0 Musikvetenskapens ämnesforum (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
114226.0 Repertoarkännedom (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
114252.2 Musiketnologi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 1, Period 2, Period 2, Period 3, Period 3, Period 4, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
114257.2 Utförandepraxis (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 1, Period 2, Period 2, Period 3, Period 3, Period 4, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
114266.2 Musikfilosofi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 3) [SVE] (Fördjupade studier)
114270.1 Klassicismen (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 1, Period 2, Period 2, Period 3, Period 3, Period 4, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
114271.1 Konstmusiken i Finland (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 1, Period 2, Period 2, Period 3, Period 3, Period 4, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
114273.1 Musik i Norden (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
114274.1 Musik och teater (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 1, Period 2, Period 2, Period 3, Period 3, Period 4, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
114275.1 Musik och teknologi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 1, Period 2, Period 2, Period 3, Period 3, Period 4, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
114277.1 Instrumentforskning (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 1, Period 2, Period 2, Period 3, Period 3, Period 4, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
114280.1 Romantikens musik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 1, Period 2, Period 2, Period 3, Period 3) [SVE] (Fördjupade studier)
114281.1 Tidig musik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 1, Period 2, Period 2, Period 3, Period 3, Period 4, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
114282.1 Barn- och ungdomsmusik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 1, Period 2, Period 2, Period 3, Period 3, Period 4, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
114286.1 Kvinnor i europeisk musikhistoria (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 1, Period 2, Period 2, Period 3, Period 3, Period 4, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
114500.0 Laudaturseminarium (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
114521.1 Musikadministration, -industri och -media (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
114552.1 Musik som kultur (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 1, Period 2, Period 2, Period 3, Period 3, Period 4, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
114554.4 Kvalitativa metoder (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Fördjupade studier)
114554.5 Musikanalytiska metoder (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
114554.6 Musikhistoriografi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
114557.1 Introduction to Cultural Studies (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [ENG] (General studies)
114559.2 Musikalisk improvisation (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
114566.1 Populärmusikforskning (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 1, Period 2, Period 2, Period 3, Period 3, Period 4, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
114991.0 Avhandling pro gradu (40sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
114993.0 Proseminarium i musikvetenskap (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
114994.0 Kandidatavhandling i musikvetenskap (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
115206.0 Specialkurs (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
115207.0 Finland och konstruktionen av Europa (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
115210.0 Metod och teori, del II: Etnologi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Gemensamma studier)
115211.0 Konsumtion och identitet (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
115255.4 Urbana rum (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
115265.1 Hem, familj och släkt (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Ämnesstudier)
115505.0 Analys, teori och praktik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Fördjupade studier)
115506.0 Etnologiska fältstudier (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Fördjupade studier)
115507.4 Cultural Ecology (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [ENG] (Intermediate studies)
115509.0 Graduseminarium (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
115511.3 Etnicitet, mångkulturalism och identitet (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
115516.1 Arbetsrelaterad praktik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
115517.1 Kulturhistoria och historisk metod (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Fördjupade studier)
115520.0 Tematiska studier för pro gradu-avhandlingen (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
115706.3 Culture and Technology (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
115709.2 Cultural dimensions of tourism (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
115710.3 Maritime Anthropology (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
115800.2 Ethnicity and identifications (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
115800.3 Urban places and rituals (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [ENG] (Intermediate studies)
115800.4 European Cultural History (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
115800.6 Consumption and identities (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [ENG] (Intermediate studies)
115990.0 Proseminarium med kandidatavhandling (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
115991.0 Avhandling pro gradu (40sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
115993.0 Proseminarium med uppsats (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
116009.0 Introduction to folklore studies (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [ENG] (Basic studies)
116205.0 Etnografiska fältmetoder (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
116206.0 Teoretiska perspektiv på tradition (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
116216.0 Spel och spelande (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
116218.0 Storytelling i företag och turism (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
116235.0 Metod och teori del 2, folkloristik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Gemensamma studier)
116251.0 Migrationsberättelser (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
116252.0 Samisk folklore (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
116500.0 Högre seminarium i folkloristik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
116505.0 Praktik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
116510.0 Litteraturstudier i folkloristik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
116700.1 Folksaga (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Fördjupade studier)
116701.2 Folkvisa, folkdans och folkmusik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
116704.1 Myt och epos (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
116707.1 Minoritetsfolklore (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
116707.2 Romsk historia och kulturella uttrycksformer (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
116708.1 Folklore i våra idéer och värderingar (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
116709.2 Folkmedicin och medicinsk antropologi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
116714.1 Folklore och massmedia (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
116715.1 Folkloristiskt fältarbete (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
116716.1 Fältexpedition/exkursion (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 1) [SVE] (Fördjupade studier)
116717.1 Folktro och sägen (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
116719.2 Levnadshistoriskt berättande (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
116722.2 Barnfolklore och smågenrer (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
116723.2 Berättande och genus (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
116724.2 Fandom och populärkultur (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
116726.1 Forskningshistoria (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
116731.1 Kulturmarknadsföring (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Fördjupade studier)
116732.1 Norse mythology (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
116733.1 Folkloristiska varia (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
116735.1 Folklore och turism (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Fördjupade studier)
116736.1 Comics - interdisciplinary and cultural perspectives (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
116737.1 Kulturarv i teori och praktik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
116750.1 Cultural minorities and folklore (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 1, Period 2, Period 2, Period 3, Period 3, Period 4, Period 4) [ENG] (Intermediate studies)
116751.1 Folk medicine and medical anthropology (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [ENG] (Intermediate studies)
116752.1 Folk tales (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 1, Period 2, Period 2, Period 3, Period 3, Period 4, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
116754.1 Folklore and the internet (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
116755.1 Myths and epics (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 1, Period 2, Period 2, Period 3, Period 3, Period 4, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
116756.1 Norse mythology (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 1, Period 2, Period 2, Period 3, Period 3, Period 4, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
116761.1 Cultural perspectives on sports (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [ENG] (Advanced studies)
116990.0 Proseminarium med kandidatavhandling i folkloristik (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
116991.0 Avhandling pro gradu i folkloristik (40sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
117003.0 Hinduism och buddhism (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Grundstudier)
117010.0 Introduktion till religionsvetenskapen (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Grundstudier)
117010.0 Introduktion till religionsvetenskapen (5sp) (version 2017-2018/2, ÖPU-vår) [SVE] (Grundstudier)
117011.0 Islam (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Grundstudier)
117013.0 Nyreligiositet/samtida religioner (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Grundstudier)
117013.0 Nyreligiositet/samtida religioner (5sp) (version 2017-2018/2, ÖPU-höst) [SVE] (Grundstudier)
117014.0 Religion och individ i möte (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Grundstudier)
117201.0 Religionsantropologi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
117209.2 Religion och ekologi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
117216.0 Religionssociologi I (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
117235.0 Metod och teori del 2, religionsvetenskap (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Gemensamma studier)
117240.0 Religion and Consumer Culture (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [ENG] (Intermediate studies)
117250.1 Antikens religioner (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
117251.1 Ostasiens religioner (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
117252.1 Specialiseringskurs i buddhism (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
117253.1 Specialiseringskurs i hinduism (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
117254.1 Specialiseringskurs i islam (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
117255.1 Specialiseringskurs i judendom (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
117290.0 Proseminarium och uppsats (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
117501.2 Fördjupade studier (teori) (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
117502.2 Religionsvetenskap i fokus (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
117503.0 Fördjupade studier (metod) (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
117515.1 Specialiseringskurs i religionsvetenskap (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
117700.3 Nordliga religioner (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
117701.3 Religion and gender (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [ENG] (Intermediate studies)
117703.2 Religionsvetenskapliga exkursioner (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
117705.2 Religionspedagogik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
117706.3 Cultural encounters and interreligious dialogue (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [ENG] (Intermediate studies)
117707.2 Religion och individ - religionspsykologi II (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
117708.3 Religion och samhälle - religionssociologi II (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
117711.2 Religion and Popular Culture (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [ENG] (Intermediate studies)
117712.2 Yoga, Meditation and Tantric Bliss in South Asia and the West (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [ENG] (Intermediate studies)
117713.1 Religion, det kroppsliga och materiella (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
117714.1 Religiös fundamentalism (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
117990.0 Kandidatavhandling samt proseminarium (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
117991.0 Avhandling pro gradu samt magisterseminariet (40sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
118010.0 Utvecklingspsykologi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Grundstudier)
118011.0 Kognitiv psykologi och neuropsykologi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Grundstudier)
118012.0 Personlighet (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Grundstudier)
118013.0 Klinisk psykologi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Grundstudier)
118014.0 Beteendevetenskaplig forskning (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Grundstudier)
118016.0 Psykologisk forskningspraxis (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
118051.0 Statistik för beteendevetare 1 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Gemensamma studier)
118052.0 Statistik för beteendevetare 2 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Gemensamma studier)
118053.0 Forskningsprojekt: datainsamling och analys (10sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Gemensamma studier)
118054.0 Forskningsprojekt: metodik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Gemensamma studier)
118218.0 Social Psychology (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [ENG] (Intermediate studies)
118220.0 Sexologi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
118221.0 Gruppkunskaper: gruppdynamik och att leda grupper (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
118223.0 Biologisk psykologi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
118224.0 Barnneuropsykologi och utvecklingsstörning (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
118225.0 Vuxenneuropsykologi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
118227.2 Emotions (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [ENG] (Intermediate studies)
118228.0 Forskningsövning (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
118252.3 Introduction to Evolutionary Psychology (6sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [ENG] (Intermediate studies)
118303.0 Arbets- och organisationsspsykologi (3sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
118308.0 Klinisk vuxenpsykologi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
118309.0 Klinisk barn- och ungdomspsykologi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
118312.1 Forskningspraxis 1 (2sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
118312.2 Forskningspraxis 2 (2sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
118312.3 Forskningspraxis 3 (2sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
118312.4 Forskningspraxis 4 (2sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
118312.5 Forskningspraxis 5 (2sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
118316.0 Klinisk auskultering (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
118322.0 Internetbaserad behandling av sömnproblem (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2, Period 3) [SVE] (Grundstudier)
118350.0 Consciousness and Brain (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [ENG] (Intermediate studies)
118357.0 Pedagogisk psykologi (9sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
118360.0 Cognitive Neuroscience (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [ENG] (Intermediate studies)
118600.0 Evidensbaserad praxis och klinisk beslutsfattning (6sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Fördjupade studier)
118602.0 Centrala färdigheter i klinisk psykologi 1 (3sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
118603.0 Centrala färdigheter i klinisk psykologi 2 (3sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
118604.0 Utredning av barns och ungas kognitiva och socioemotionella utv. (4sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Fördjupade studier)
118605.0 Utredning av vuxnas kognitiva funktioner och personlighet (4sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Fördjupade studier)
118606.0 Psykologisk och psykofarmakologisk behandling: teori 1 (3sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
118607.0 Psykologisk och psykofarmakologisk behandling: teori 2 (3sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
118624.0 Kliniska fenomen: Kriser & trauma (2sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Fördjupade studier)
118627.0 Kliniska fenomen: Personlighetsstörningar och beroende (2sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Fördjupade studier)
118629.0 Kliniska fenomen: Ätstörningar (2sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Fördjupade studier)
118651.0 Vuxenneuropsykologisk utredning I (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Fördjupade studier)
118652.0 Vuxenneuropsykologisk utredning II (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Fördjupade studier)
118653.0 Barnneuropsykologisk utredning I (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Fördjupade studier)
118654.0 Barnneuropsykologisk utredning II (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Fördjupade studier)
118657.1 Forensic Psychological Assessment 1 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [ENG] (Advanced studies)
118657.2 Forensic Psychological Assessment 2 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [ENG] (Advanced studies)
118660.0 Organisations- och arbetspsykologi: praktik (10sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
118664.0 Psykologisk behandling av vuxna: praktik (15sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
118665.0 Egen individualterapi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
118666.0 Deltagande i gruppterapi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Fördjupade studier)
118667.1 Verksamhet som kursassistent del 1 (1sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
118667.2 Verksamhet som kursassistent del 2 (1sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
118668.0 Mångprofessionellt case-baserat arbete (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Fördjupade studier)
118670.0 Psykologpraktik och praktikantseminarier (30sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
118714.2 Aktuell psykologisk forskning (1sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
118942.1 Allmänna doktorandseminarier (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Forskarstudier)
118942.5 Presentation av vetenskapligt arbete (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Forskarstudier)
118990.1 Proseminarium med kandidatavhandling (10sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
118991.0 Pro gradu -avhandling i psykologi (40sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
119000.0 Introduktion till genusvetenskapen (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Grundstudier)
119000.0 Introduktion till genusvetenskapen (5sp) (version 2017-2018/2, ÖPU-vår) [SVE] (Grundstudier)
119002.1 Aktuell feministisk forskning (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
119005.0 Tidigt feministiskt tänkande (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Grundstudier)
119006.0 Feministisk teori (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Grundstudier)
119012.1 Grassroots: Theorizing Activism (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [ENG] (Basic studies)
119013.1 Kroppsliga praktiker (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Grundstudier)
119014.1 Introduction to Finnish Gender Studies (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [ENG] (Basic studies)
119016.1 Normkritisk och feministisk pedagogik (5sp) (version 2017-2018/1, ÖPU-höst) [SVE] (Grundstudier)
119017.0 Feministisk läsning av medier (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Grundstudier)
119018.1 Specialkurs i genusvetenskap (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Grundstudier)
119019.0 Blogriot Slash Feminism (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [ENG] (Basic studies)
119020.0 Trygghetens rum ur ett feministiskt perspektiv (5sp) (version 2017-2018/1, ÖPU-höst) [SVE] (Grundstudier)
119021.0 Embodied Practices (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [ENG] (Basic studies)
119203.0 GenusKan(d) (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
119206.0 Metod och teori, del 2: Genusvetenskap (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Gemensamma studier)
119207.0 Feministisk vetenskapskritik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Ämnesstudier)
119208.0 Nutida genusvetenskapliga teoridiskussioner (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
119209.0 Feminist Methodology (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [ENG] (Intermediate studies)
119211.1 Praktik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
119216.0 African sexuality, gender, race, desire and pleasure (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [ENG] (Intermediate studies)
119217.0 Gender, Environment and Global Economics (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [ENG] (Intermediate studies)
119221.0 Feminist Food Studies (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [ENG] (Intermediate studies)
119505.0 Tematiska studier i anslutning till pro gradu avhandlingen (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
119510.0 Feminist Theory (10sp) (version 2017-2018/1, Period 2, Period 3) [ENG] (Advanced studies)
119511.0 Fördjupad feministisk metodologi (10sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
119515.0 Introduction to the Gender Studies Master's Degree Programme (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [ENG] (Advanced studies)
119560.0 Gender and Sexuality in Society (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [ENG] (Advanced studies)
119561.0 Feminist Politics (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
119990.0 Kandidatavhandling (genusvetenskap) (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
119991.0 Avhandling pro gradu i genusvetenskap (40sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
120000.0 Tools and Aids for Translation (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [ENG] (Basic studies)
120005.0 Aspects of Translation (0sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [ENG] (Basic studies)
120010.0 Comparative Views on Translation (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [ENG] (Basic studies)
120015.0 Final examination (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [ENG] (Basic studies)
121000.0 Kulturanalys i teori och praktik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Grundstudier)
121010.0 Ritual och materialitet (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Grundstudier)
121010.0 Ritual och materialitet (5sp) (version 2017-2018/2, ÖPU-vår) [SVE] (Grundstudier)
121015.0 Identitet och nationella rum (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Grundstudier)
121020.0 Introduktion till nordisk etnologi (5sp) (version 2017-2018/1, ÖPU-vår) [SVE] (Grundstudier)
121025.0 Introduktion till nordisk folkloristik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Grundstudier)
130000.0 Image perception and cognition (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [ENG] (Basic studies)
130005.0 Visuell analys (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Grundstudier)
130006.0 Visuell sociologi och antropologi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Grundstudier)
130010.0 Semiotik, ikonografi och symboler (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Grundstudier)
130016.0 Digital fotografering och bildbehandling (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Grundstudier)
130022.1 Bilderbokens estetik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Grundstudier)
130022.2 Bilderbokens estetik (10sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
130023.1 Visuality and Visualization of Information (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [ENG] (Basic studies)
130026.1 Photography and The Moving Image (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [ENG] (Intermediate studies)
130027.1 Content analysis in visual studies (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [ENG] (Intermediate studies)
130030.0 Eye Tracking Methodology in Visual Studies (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [ENG] (Intermediate studies)
130031.0 Visuell retorik, propaganda och marknadsföring (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
200007.0 Global Water Resources and Sustainable Development (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [ENG] (Intermediate studies)
200010.0 Projektarbete i miljökunskap (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2, Period 2) [SVE] (Grundstudier)
200018.0 GIS - Introduktion (Geografiska informationssystem) (5sp) (version 2017-2018/1, ÖPU-höst) [SVE] (Ämnesstudier)
200019.0 Ekologisk hållbarhet (5sp) (version 2017-2018/1, ÖPU-vår) [SVE] (Grundstudier)
200023.0 Vardagens kemikalier (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, ÖPU-höst) [SVE] (Grundstudier)
211014.0 Biokemiska metoder (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Grundstudier)
211015.0 LIFE Biomolekyler och celler (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Gemensamma studier)
211016.0 LIFE Gener och ärftlighet (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Gemensamma studier)
212006.0 Literature course in microbiology (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [ENG] (Intermediate studies)
212013.0 Praktisk molekylärbiologi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Ämnesstudier)
212016.0 Industrial Biotechnology: Fermentation (2sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [ENG] (Intermediate studies)
212017.0 Biolaborationer 2 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Grundstudier)
212018.0 Biolaborationer 3 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
212019.0 Molekylärbiologi I (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
212020.0 Molekylärbiologi II (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Ämnesstudier)
212021.0 Structural biology (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [ENG] (Intermediate studies)
212022.0 Bioportfölj I (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Gemensamma studier)
212023.0 Applied Bioinformatics (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [ENG] (General studies)
212024.0 Energimetabolismen (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Grundstudier)
212025.0 Molekylärbiologi för lärare (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
213001.1 Laborationer i biokemi III, del 1 (12sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
213001.2 Laborationer i biokemi III, del 2 (13sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
213010.0 Speciallaborationer (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
213014.0 Membrane Biochemistry - proteins (6sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
213022.0 Lipid metabolism (8sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
213024.0 The structure of biological membranes (8sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
213026.0 Fluorescence spectroscopy (8sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
213027.0 Industrial Biotechnology: Advanced studies (3sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
213029.0 Project in Integrative Structural Bioinformatics (15sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 1, Period 2, Period 2, Period 3, Period 3, Period 4, Period 4) [ENG] (Research studies)
213030.0 Glykobiologi (läskurs) (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
213031.0 Computer aided drug design (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
213990.0 Sluttent i biokemi (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
213991.0 Forskningsstrategi för pro gradu (4sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
220096.0 Thesis plan, seminar and practical laboratory work (25sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
220097.0 Writing the Master´s thesis (20sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
220099.0 Thesis plan, seminar and practical laboratory work (20sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
221006.0 Introduction to cell biology (3sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [ENG] (Basic studies)
221008.0 Laboratory basics (2sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [ENG] (Basic studies)
221016.0 Biotop- och artkännedom (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 4) [SVE] (Grundstudier)
221017.0 Globala miljöfrågor (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Gemensamma studier)
221018.0 LIFE Evolutionen (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Gemensamma studier)
222012.0 Djurfysiologi (7sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
222020.0 Människans fysiologi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
222039.0 Artkännedom vertebrater, linje C (3sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 1, Period 2, Period 2, Period 3, Period 3, Period 4, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
222042.1 Oceanografi: från biologi till miljö, del 1 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
222042.2 Oceanografi: från biologi till miljö, del 2 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
222052.0 Bioimaging and microscopy (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [ENG] (General studies)
222054.0 Histology and histopathology (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [ENG] (Intermediate studies)
222055.0 Systematik och anatomi (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Grundstudier)
222056.0 Laboratory Internship (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
222057.0 Cellbiologi I (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Grundstudier)
222058.0 Cellbiologi II (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Grundstudier)
222059.0 Biolaborationer 1 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Gemensamma studier)
222060.0 Marina ekosystem I (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
222061.0 Marina ekosystem II (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
222062.0 Populationers ekologi I (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
222063.0 Populationers ekologi II (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
222070.0 Cellbiologi för lärare (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
222071.0 Ekologisk analys I (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
222135.0 Djurens beteende (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2, Period 3) [SVE] (Fördjupade studier)
222997.0 Kandidatavhandling i cellbiologi (6sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
223001.0 Stem cells (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
223009.0 Evolution (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
223010.0 Marine Climate Change (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [ENG] (Advanced studies)
223011.0 Cellbiologiskt seminarium (4sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
223012.0 Cellfysiologi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
223016.0 Utvecklingsbiologi (9sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
223025.0 Biogeography (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
223026.0 Funktionell marinbiologi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 3) [SVE] (Forskarstudier)
223038.0 Advanced microscopy (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [ENG] (Advanced studies)
223040.0 Neurobiologi (7sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
223042.0 Reading course in Cell Biology (4sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
223050.0 Book exam in environmental biology 3 sp (3sp) (version 2017-2018/1, Period 2, Period 3) [ENG] (Advanced studies)
223051.0 Book exam in environmental biology 5 sp (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2, Period 3) [ENG] (Advanced studies)
223052.0 Scientific seminars I (2sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
223054.0 Omgivningstoxikologi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Fördjupade studier)
223057.0 PhD-seminars in marine biology (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [ENG] (Research studies)
223058.0 Island Biogeography (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
223060.0 Artkännedom evertebrater, linje C (2sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
223062.0 Artkännedom valbar organismgrupp, linje C (2sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
223064.0 Läskurs i aktuell cellbiologi för lärare (4sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
223067.1 Marinbiologi speciallitteratur, del 1 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 1, Period 2, Period 2, Period 3, Period 3, Period 4, Period 4) [SVE] (Forskarstudier)
223067.2 Marinbiologi speciallitteratur, del 2 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 1, Period 2, Period 2, Period 3, Period 3, Period 4, Period 4) [SVE] (Forskarstudier)
223068.0 Structure and function of the cytoskeleton (8sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [ENG] (Advanced studies)
223069.0 Ekologisk analys II (10sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
223070.0 Östersjöns ekosystem (10sp) (version 2017-2018/1, Period 2, Period 2) [SVE] (Fördjupade studier)
223071.0 Artkännedom trädgårdsväxter, linje C (2sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Fördjupade studier)
223077.0 Statistik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Fördjupade studier)
223082.0 Maritime and Coastal Spatial Planning (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
223094.0 Laboratory Internship (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
223985.0 Tentamen i miljöbiologi (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
223985.1 Tentamen i miljöbiologi/Ekologi (6sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
223985.2 Tentamen i miljöbiologi/Miljövetenskap (4sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
223989.0 Pro Gradu specifik tentamen (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
223990.0 Pro gradu-plan (3sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
223991.0 Pro gradu-seminarium (2sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
223994.0 Litteraturtentamen (sluttentamen i cellbiologi) (8sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
223996.0 Pro Gradu (cellbiologi) (40sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
223997.0 Pro gradu avhandling för lärarlinje i biologi (20sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
223998.0 Pro gradu avhandling i miljöbiologi (40sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
231010.0 Mekanik grundkurs (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Grundstudier)
231011.0 Modern fysik grundkurs (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Grundstudier)
231012.0 Vågor och fält grundkurs (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Grundstudier)
231013.0 Högenergifysik grundkurs (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Grundstudier)
232006.0 Ämneskommunikation i fysik (2sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
232007.1 Demonstrationskurs i fysik, del I (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
232012.0 Halvledarfysik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
232017.0 Introduction to Biophysics (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [ENG] (Basic studies)
232020.0 Kvantmekanik I (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
232021.0 Matematiska metoder i fysik I (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Ämnesstudier)
232028.0 Mekanik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
232029.0 Ämnesstudielaborationer i fysik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
232998.0 Kandidatuppsats i fysik (8sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
232999.0 Kandidatavhandling med seminarier i fysik (10sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
233001.0 Organic electronics (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2, Period 2) [ENG] (Advanced studies)
233010.0 Seminarier i fördjupad fysik (3sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 1, Period 2, Period 2, Period 3, Period 3, Period 4, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
233014.0 Uppsats i fysik (4sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 1, Period 2, Period 2, Period 3, Period 3, Period 4, Period 4) [SVE] (Forskarstudier)
233021.0 Projektlaborationer (10sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
233042.0 Praktik (2sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
233044.0 Praktik (4sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
233046.0 Praktik (6sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
233047.0 Akustik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Fördjupade studier)
233051.0 Elektromagnetism II (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Fördjupade studier)
233053.0 Matematiska metoder i fysik II (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Fördjupade studier)
233054.0 Electronic processes in organic materials (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 1) [ENG] (Advanced studies)
233997.0 Pro gradu avhandling i fysik (40sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
233998.0 Pro gradu uppsats i fysik (fysiklärare) (20sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
241008.0 Allmän geokemi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Grundstudier)
241009.0 Planeten Jorden (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Grundstudier)
241010.0 Jordklotets byggstenar (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Grundstudier)
241011.0 Geologi och samhället (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Grundstudier)
241012.0 Grunderna i kartografi och GIS (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Grundstudier)
242014.0 Fält- och karteringskurs i Berggrundsgeologi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
242016.0 Finlands berggrund (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
242017.0 Finlands kvartärgeologi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
242018.0 Geologiska fältmetoder (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
242019.0 Markprocesser (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
242020.0 Optisk mineralogi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
242021.0 Petrologi I (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
242022.0 Vatten i miljön (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
242996.0 Kandidatavhandling med seminarier i geologi (10sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
243026.0 Exkursion(er) i geologi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
243028.0 Kemiska mönster i rinnande vatten (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
243029.0 Litteraturstudier i berggrundsgeologi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
243030.0 Litteraturstudier i miljögeokemi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
243031.0 Litteraturtent i mineralogi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
243032.0 Magmatic processes (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [ENG] (Advanced studies)
243033.0 Mineralseparering och -analys (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
243034.0 Projektarbete i petrologi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Fördjupade studier)
243035.0 Specialkurser i berggrundsgeologi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
243036.0 Specialkurser i miljögeokemi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
260008.0 Analytisk kemi III (3sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Gemensamma studier)
260010.0 Forskningsprojekt i analytisk kemi (9sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
260011.0 Kommunikation i analytisk kemi (2sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
260013.0 Atomstruktur och kemiska egenskaper (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Grundstudier)
260013.0 Atomstruktur och kemiska egenskaper (5sp) (version 2017-2018/2, ÖPU-höst, ÖPU-höst) [SVE] (Grundstudier)
260014.0 Kemi och samhället (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 1, Period 1, Period 1) [SVE] (Grundstudier)
260014.0 Kemi och samhället (5sp) (version 2017-2018/2, ÖPU-vår, ÖPU-vår, ÖPU-vår, ÖPU-vår, ÖPU-vår) [SVE] (Grundstudier)
260015.0 Kemiska ämnen och reaktionslära (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Grundstudier)
260016.0 Organiska föreningar och reaktioner (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Grundstudier)
260016.0 Organiska föreningar och reaktioner (5sp) (version 2017-2018/2, ÖPU-höst, ÖPU-höst) [SVE] (Grundstudier)
260017.0 Kemisk jämvikt och drivkraft (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Grundstudier)
260018.0 Kemiportfölj (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 1, Period 1, Period 1, Period 1, Period 2, Period 2, Period 2, Period 2, Period 2, Period 3, Period 3, Period 3, Period 3, Period 3, Period 4, Period 4, Period 4, Period 4, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
260019.0 Forskningspraktik i kemi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 1, Period 1, Period 1, Period 1, Period 2, Period 2, Period 2, Period 2, Period 2, Period 3, Period 3, Period 3, Period 3, Period 3, Period 4, Period 4, Period 4, Period 4, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
261001.0 Forskningsprojekt i oorganisk kemi (9sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
261002.0 Ämneskommunikation i oorganisk kemi (2sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
261003.0 Organisk kemi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
261007.0 Strukturanalys och molekylmodellering (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
262001.0 Valbar fördjupad specialkurs i organisk kemi 1 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
262002.0 Valbar fördjupad specialkurs i organisk kemi 2 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
262003.0 Valbar fördjupad specialkurs i organisk kemi 3 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
262004.0 Metallorganisk kemi och katalys (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
262005.0 Moderna syntesmetoder (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2, Period 3) [SVE] (Fördjupade studier)
262006.0 Organisk stereokemi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Fördjupade studier)
262205.0 Forskningsprojekt i fysikalisk kemi (9sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
262206.0 Kommunikation i fysikalisk kemi (2sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
262301.0 Ämneskommunikation i organisk kemi (2sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
262302.0 Forskningsprojekt i organisk kemi (9sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
263009.0 Fysikalisk kemi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
263022.0 Karakterisering av material och ytor (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Ämnesstudier)
263099.0 Scientific Writing and Literature Evaluation (2sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 3) [ENG] (Advanced studies)
263104.0 Colloidal Sol-Gel Processing of Nanomaterials (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2, Period 2) [ENG] (Advanced studies)
263105.0 Laborativa metoder i yt- och kolloidkemi (4sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 3) [SVE] (Fördjupade studier)
263108.0 Special laboratory work in Physical Chemistry (6sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 1, Period 2, Period 2, Period 3, Period 3, Period 4, Period 4) [ENG] (Research studies)
263109.0 Specialseminarier i fysikalisk kemi (3sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
263110.0 Seminars in physical chemistry (2sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
263111.0 Atkins´ Physical Chemistry (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 1, Period 2, Period 2, Period 3, Period 3, Period 4, Period 4) [ENG] (Research studies)
263112.0 Dynamic wetting of heterogeneous surfaces (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 3, Period 4, Period 4) [ENG] (Research studies)
263114.0 Uppsats i Fysikalisk kemi (3sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
263115.1 Technical surface and colloid chemistry (3sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 1) [ENG] (Advanced studies)
263115.2 Technical surface and colloid chemistry, laboratory course (2sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 1) [ENG] (Advanced studies)
263116.0 Book exam in physical chemistry, A (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 1, Period 2, Period 2, Period 3, Period 3, Period 4, Period 4) [ENG] (Research studies)
263117.0 Book exam in physical chemistry, B (8sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 1, Period 2, Period 2, Period 3, Period 3, Period 4, Period 4) [ENG] (Research studies)
263118.0 Book exam in physical chemistry, C (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 1, Period 2, Period 2, Period 3, Period 3, Period 4, Period 4) [ENG] (Research studies)
263119.0 Special course in physical chemistry A (2sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 1, Period 2, Period 2, Period 3, Period 3, Period 4, Period 4) [ENG] (Research studies)
263120.0 Special course in physical chemistry B (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 1, Period 2, Period 2, Period 3, Period 3, Period 4, Period 4) [ENG] (Research studies)
263121.0 Nanomaterials in Energy Technology (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4, Period 4) [ENG] (Research studies)
263203.0 Organisk kemi III (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
263206.0 Kolhydratkemi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
263213.0 Fysikalisk organisk kemi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
266102.0 Environmental and process analytical chemistry (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
266103.0 Litteraturstudier i analytisk kemi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
268901.0 Kandidatavhandling i analytisk kemi (6sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
268902.0 Kandidatavhandling i oorganisk kemi (6sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
268903.0 Kandidatavhandling i organisk kemi (6sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
268904.0 Kandidatavhandling i fysikalisk kemi (6sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
268926.0 Experimentella forskningsmetoder i organisk kemi (15sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
268926.1 Experimentella forskningsmetoder, uppsats/seminarier (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
268926.2 Experimentella forskningsmetoder, speciallaborationer (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
268927.0 Pro gradu avhandling i organisk kemi (kemister) (30sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
268928.0 Pro gradu avhandling i organisk kemi (ämneslärare) (20sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
268930.0 Specialarbete och uppsats pro gradu i fysikalisk kemi (30sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
268931.0 Avhandling pro gradu i fysikalisk kemi för kemilärare (20sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
271005.0 Grundkurs i analys (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Grundstudier)
271006.0 Algebra (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Grundstudier)
271007.0 Sannolikhetslära och statistik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Grundstudier)
271008.0 Matriser (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Grundstudier)
271008.0 Matriser (5sp) (version 2017-2018/2, ÖPU-höst, ÖPU-höst) [SVE] (Grundstudier)
271009.0 Ingenjörsmatematik I (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Grundstudier)
271010.0 Ingenjörsmatematik II (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Grundstudier)
272006.0 Talteori (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Ämnesstudier)
272010.0 Elementär gruppteori (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
272011.0 Kandidatavhandling med seminarier i matematik (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
272021.0 Analys, del I (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Ämnesstudier)
272022.0 Analys, del II (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
272023.0 Flerdimensionell analys, del I (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
272024.0 Flerdimensionell analys, del II (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
272025.0 Grafteori och partiell ordning (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Ämnesstudier)
272026.0 Sannolikhetslära, del I (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
272027.0 Sannolikhetslära, del II (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
273040.0 Komplex analys I (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Fördjupade studier)
273041.0 Komplex analys II (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Fördjupade studier)
273047.0 Linjär Algebra (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
273048.0 Problemlösning (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Fördjupade studier)
273049.0 Fördjupad analys, del 1 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Fördjupade studier)
273050.0 Fördjupad analys, del 2 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Fördjupade studier)
273051.0 Introduction to stochastic demography (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
280021.0 Apotekspraktik (30sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 4) [SVE] (Praktik)
280072.0 Farmaceutiska analysmetoder (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Fördjupade studier)
280083.0 Introduktionskurs i farmaci (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Grundstudier)
280084.0 Biofarmaci och farmakokinetik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
280085.0 Närings- och sjukdomslära (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
280086.0 Grunderna i farmakologi med läkemedelstoxikologi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Ämnesstudier)
280087.0 Farmakologi I (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
280088.0 Farmakoterapi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
280089.1 Läkemedelsframställning, föreläsningar (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Ämnesstudier)
280089.2 Läkemedelsframställning, laborationer (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Ämnesstudier)
280090.0 Farmaceutisk kvalitetskontroll (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
280091.0 Läkemedelskemi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
280092.0 Läkemedel i samhället (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
280093.0 Farmakologi II (5sp) (version 2017-2018/2, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
280094.0 Biogena läkemedel (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
280095.0 Fortsättningskurs i farmakoterapi (5sp) (version 2017-2018/2, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
280096.0 Läkemedelslära (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
280097.0 Fördjupad kurs i läkemedelstillverkning (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
280097.0 Fördjupad kurs i läkemedelstillverkning (5sp) (version 2017-2018/2, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
280098.0 Aktuellt inom läkemedelsförsörjningen (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2, Period 3) [SVE] (Andra studier)
280099.0 Näring, liv och hälsa (5sp) (version 2017-2018/1, ÖPU-höst, ÖPU-höst) [SVE] (Grundstudier)
280100.0 Läkemedel och miljö (5sp) (version 2017-2018/1, ÖPU-vår, ÖPU-vår) [SVE] (Gemensamma studier)
280990.0 Kandidatavhandling med seminarier i farmaci (10sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
281101.0 LIFE Fysiologiska mekanismer (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Gemensamma studier)
281102.0 LIFE Ekologi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Gemensamma studier)
282900.0 Kandidatavhandling med seminarier i biovetenskaper (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
283003.0 Journal Club (2sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 1, Period 2, Period 2, Period 3, Period 3, Period 4, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
283007.0 Cell Signaling (8sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [ENG] (Advanced studies)
283008.0 Cellbiologiska regleringsmekanismer (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Fördjupade studier)
284005.0 Fördjupade laborationer i farmaci (12sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
284006.0 Seminarier och journal club (2sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
284007.0 Läkemedelssäkerhet (3sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Fördjupade studier)
284009.0 Kliniska prövningar (3sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Fördjupade studier)
284010.0 Physical pharmacy (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
284012.0 Praktik i läkemedelsindustrin (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
284013.0 Pharmaceutical Nanotechnology (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
284014.0 Läkemedelsutveckling (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Fördjupade studier)
284015.0 Laboratory works in pharmaceutical sciences (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
284016.0 Farmaceutisk kvalitet och registrering av läkemedel (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Fördjupade studier)
284017.0 Fördjupade laborationer i farmaci (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
284018.0 Läkemedelssäkerhet och kliniska prövningar (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Fördjupade studier)
284019.0 Läkemedelsutveckling (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Fördjupade studier)
284020.0 Läkemedelsutveckling, komplettering 2 sp (2sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Fördjupade studier)
284991.0 Boktent i biovetenskap med inriktning farmaci (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
284992.0 Sluttent i biovetenskap med inriktning farmaci (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
284995.0 Pro gradu avhandling i biovetenskap med inriktning farmaci (40sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
284996.0 Pro gradu avhandling i biovetenskaper (farmaci) och seminarier (40sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
290051.0 Akademiska studiefärdigheter för biovetare (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Andra studier)
290052.0 Akademiska studiefärdigheter för farmaceuter (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2, Period 3) [SVE] (Gemensamma studier)
290053.0 Akademiska studiefärdigheter för naturvetare (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Gemensamma studier)
301009.0 Grundkurs i organisation och ledning (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Grundstudier)
301010.0 Strategisk ledning (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Grundstudier)
301031.0 Knowledge management (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [ENG] (Intermediate studies)
301033.0 Individer och grupper i organisationer (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
301034.0 Professionella kompetenser (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
301035.0 Change management (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [ENG] (Basic studies)
301039.0 Human resource management - personalledning (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Grundstudier)
301085.0 Konsultering och organisationsanalys (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Fördjupade studier)
301095.0 Organisationsteori (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Ämnesstudier)
301100.0 Kandidatavhandling i organisation och ledning (10sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
301163.0 Avancerad organisationsteori (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Fördjupade studier)
301164.0 Avancerad strategi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Fördjupade studier)
301180.0 Seminarier och ämnesmetodik i organisation och ledning (7sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
301186.0 Moderna ledarskapsperspektiv (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
301188.0 Estetik och kroppslighet i organisationer (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
301189.0 Intuition och vishet i beslutsfattande (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
301200.0 Pro gradu-avhandling i organisation och ledning (35sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
305001.0 Introduktion till marknadsföring (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Grundstudier)
305002.0 Marknadsföring i praktiken (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Grundstudier)
305022.0 Konsumentbeteende (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Grundstudier)
305031.0 Specialkurs i marknadsföring (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
305043.0 B2B-marketing in an international context (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [ENG] (Basic studies)
305055.0 Logistik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
305061.0 Sustainable Business (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [ENG] (Intermediate studies)
305081.0 Marknadskommunikation (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Grundstudier)
305085.0 NY Startup (10sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [ENG] (Intermediate studies)
305088.0 Marketing analysis (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [ENG] (Intermediate studies)
305091.0 Studiecirkel (ämnesnivå) (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
305100.0 Kandidatavhandling i internationell marknadsföring (10sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
305121.0 Intercultural Marketing Management (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [ENG] (Advanced studies)
305131.0 International Marketing in Business Networks (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [ENG] (Advanced studies)
305132.0 Supply Chain Management (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
305160.0 Specialkurs i marknadsföring (fördjupad nivå) (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
305161.0 Studiecirkel (fördjupad nivå) (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
305163.0 Perspectives on the Global Business Environment (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [ENG] (Advanced studies)
305165.0 Literature course in international marketing (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
305180.0 Seminarier och ämnesmetodik i internationell marknadsföring (7sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
305191.0 Introduction to Marketing (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [ENG] (Basic studies)
305200.0 Pro gradu-avhandling i internationell marknadsföring (35sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
310001.0 Grundkurs i redovisning (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Grundstudier)
310002.0 Ekonomistyrningens grunder (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Grundstudier)
310010.0 Bokföring - praktikfall (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Grundstudier)
310021.0 Finansiell analys (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Grundstudier)
310030.0 Bokslut och bokslutsplanering (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Ämnesstudier)
310041.0 Ekonomi- och verksamhetsstyrning (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
310050.0 Koncernredovisning (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
310061.0 Företagsfinansiering (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
310071.0 Revision och intern kontroll (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
310075.0 Specialfrågor i redovisning och revision (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
310076.0 Financial Accounting (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [ENG] (Intermediate studies)
310081.0 Cost Accounting (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [ENG] (Intermediate studies)
310084.0 Fördjupad finansiell redovisning (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Fördjupade studier)
310100.0 Kandidatavhandling i redovisning (10sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
310113.0 Internationell redovisning (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Fördjupade studier)
310140.0 Fördjupad koncernredovisning (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
310151.0 Företagsvärdering och företagsarrangemang (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
310160.0 Fördjupad revision (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Fördjupade studier)
310167.0 Advanced Management Accounting (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [ENG] (Advanced studies)
310171.0 Quantitative Applications in Accounting and Finance (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Fördjupade studier)
310180.1 Seminarier och ämnesmetodik i redovisning: metodik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
310180.2 Seminarier och ämnesmetodik i redovisning: forskningsplan (2sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
310200.0 Pro gradu-avhandling i redovisning (35sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
340000.5 Grundkurs i juridik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Gemensamma studier)
340000.6 Grundkurs i juridik/Inledning till handelsrätt (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Grundstudier)
340003.0 Kandidatavhandling (inkl. seminarier) (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
340005.0 Verkställighet (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
340007.0 Magisterseminarier i privaträtt (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
340007.1 Magisterseminarier i handelsrätt / sjörätt (7sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
340008.0 Avhandling pro gradu (35sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
340012.0 Allmän rättslära (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
340100.1 Skatterätt (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
340101.1 Försäkringsrätt I (läskurs) (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
340101.3 Försäkringsrätt II, Transportförsäkringsrätt (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
340103.0 Kontraktsrätt (10sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
340104.1 Bolagsrätt (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
340105.0 Bolagsrätt, fortsättningskurs (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
340106.3 Arbetsrätt (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Grundstudier)
340110.0 Marknads- och immaterialrätt (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
340111.0 Familje- och kvarlåtenskapsrätt (7sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Ämnesstudier)
340111.1 Familje- och kvarlåtenskapsrätt (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Ämnesstudier)
340113.1 Miljöskadeansvar (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
340115.1 Godstransporter I (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
340115.2 Godstransporter II (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
340116.1 Befraktningsrätt, fortsättningskurs (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
340117.1 Transporträtt, fortsättningskurs (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
340118.3 Köprätt I (läskurs) (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
340118.4 Köprätt II (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
340133.0 Avtalsrätt (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Grundstudier)
340134.1 Internationell privaträtt och komparativ rätt I (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
340134.2 Internationell privaträtt och komparativ rätt II (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
340137.0 Krediträtt (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
340138.0 Säkerhetsrätt (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
340506.1 Skadeståndsrätt I (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Ämnesstudier)
340506.2 Skadeståndsrätt II, fördjupad (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
340511.0 RN-avhandling (inkl. seminarier) (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
340513.1 Övningsuppsats (4sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
345001.1 Statsrätt (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Grundstudier)
345002.1 Förvaltningsrätt (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Grundstudier)
345003.0 Kandidatavhandling i offentlig rätt (inkl. seminarier) (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
345005.0 Magisterseminarier i offentlig rätt (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
345006.0 Avhandling pro gradu i offentlig rätt (35sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
345007.0 Europeiska unionens stats- och förvaltningsrätt (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Grundstudier)
345101.1 Administrativa principer I (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
345101.2 Administrativa principer II - uppsats (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
345102.1 Statsförfattningsrätt (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
345102.2 Statsförfattningsrätt - uppsats (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
345103.1 Den offentliga förvaltningens organisation - uppsats (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
345104.1 Kommunalrätt (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
345104.2 Kommunalrätt - uppsats (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
345105.1 Tjänstemanna- och arbetsrätt (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
345105.2 Tjänstemanna- och arbetsrätt - uppsats (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
345106.1 Social- och hälsovårdsrätt (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
345106.2 Social- och hälsovårdsrätt - uppsats (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
345107.1 Planering och byggande (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
345107.2 Planering och byggande - uppsats (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
345108.1 Miljörätt (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
345108.2 Miljörätt - uppsats (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
345109.1 Administrativ verkställighet och förvaltningstvång (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
345109.2 Administrativ verkställighet och förvaltningstvång - uppsats (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
345110.1 Reglering av offentlig ekonomi och offentlig upphandling (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
345110.2 Offentlig ekonomi och offentlig upphandling - uppsats (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
345111.1 Metoder i offentlig rätt I (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
345111.2 Metoder i offentlig rätt II - uppsats (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
345112.1 Ålands självstyrelse (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
345112.2 Ålands självstyrelse - uppsats (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
345113.1 Materiell EU-rätt (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2, ÖPU-höst) [SVE] (Ämnesstudier)
345113.2 Materiell EU-rätt - uppsats (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2, ÖPU-höst) [SVE] (Ämnesstudier)
345116.1 Språklagen och språkliga rättigheter (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
345116.2 Språklagen och språkliga rättigheter - uppsats (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
345118.1 Comparative Law in a Changing World (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
345118.2 Comparative Law in a Changing World - essay (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
345119.0 Praktik genom arbete (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
345125.1 Autonomy and Participation (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
345125.2 Autonomy and Participation - essay (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
345126.0 Djurrättens grunder (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
345127.1 Advanced Animal Law (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
345127.2 Advanced Animal Law - Essay (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
345501.1 Praktik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
346001.1 Inledning till folkrätt (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Grundstudier)
346001.2 FN-stadgans folkrätt (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Grundstudier)
346005.0 Kandidatavhandling i folkrätt (inkl. seminarier) (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
346006.0 Magisterseminarier i folkrätt (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
346007.0 Avhandling pro gradu i folkrätt (35sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
346009.1 Mellanstatliga förhållanden (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Grundstudier)
346009.2 Folkrättsligt ansvar (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
346010.0 Methods and Trends (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [ENG] (Advanced studies)
346106.1 Basic Course on International Environmental Law (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [ENG] (Intermediate studies)
346106.2 Internationell miljörätt - fördjupning (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
346111.0 Course on the European Convention on Human Rights (10sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [ENG] (Advanced studies)
346115.0 International Protection of Human Rights (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [ENG] (Advanced studies)
346123.0 International Criminal Law (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [ENG] (Advanced studies)
346125.2 Advanced Course on Refugee Law (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
346126.1 Course on the Rights of the Child (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [ENG] (Advanced studies)
346128.1 Human Rights and the Environment (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
346134.1 Folkrätten och bruk av våld (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
346139.0 Den Nordiska rättegångstävlingen om de mänskliga rättigheterna (15sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
346142.0 Havsrätt (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
346144.0 Rymdrätt (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
346148.0 The Gunnar Rosén International Humanitarian Law Competition (10sp) (version 2017-2018/2, Period 3, Period 4) [ENG] (Intermediate studies)
346151.0 Practical Work-Experience (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
346154.0 Migration, Development and Human Rights (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [ENG] (Intermediate studies)
346155.0 International and European Migration Law (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [ENG] (Intermediate studies)
346200.0 Master's Seminars in International Human Rights Law (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
346201.0 Master's Thesis in International Human Rights Law (35sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
350000.1 Grundkurs i nationalekonomi: Mikroekonomi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Grundstudier)
350000.2 Grundkurs i nationalekonomi: Makroekonomi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Grundstudier)
350002.0 Strategiskt beteende (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Grundstudier)
350004.0 Internationell ekonomi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Grundstudier)
350006.0 Globala utmaningar (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Grundstudier)
350022.0 Ekonomisk matematik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Gemensamma studier)
350025.0 Kandidatavhandling i nationalekonomi (inkl. seminarier) (10sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
350028.0 Makroekonomisk analys (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
350029.0 Mikroekonomisk analys (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
350034.0 Matematik för nationalekonomer (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Fördjupade studier)
350035.0 Magistersseminarier i nationalekonomi (7sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
350038.0 Fördjupad mikroekonomi (7sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Fördjupade studier)
350039.0 Fördjupad makroekonomi (8sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
350040.0 Avhandling pro gradu i nationalekonomi (35sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
350042.0 Tillämpad ekonometri (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Ämnesstudier)
350205.0 Ekonomisk historia (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
350207.0 Arbetsmarknadsekonomi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
350215.0 Välfärdsekonomi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
350217.0 Game theory (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
350225.0 Financial Economics I (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [ENG] (Basic studies)
350230.0 Kapitalism (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Fördjupade studier)
350311.0 Financial Economics II (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [ENG] (Basic studies)
350313.0 Ekonomiska prognoser och utvärdering (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Fördjupade studier)
355023.0 Ekonometri I (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
357000.1 Kvantitativa metoder (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Gemensamma studier)
357000.2 Kvalitativa metoder (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Gemensamma studier)
357002.0 Filosofi för ekonomer (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Andra studier)
357006.0 Akademiska studiefärdigheter för ekonomer (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Gemensamma studier)
357007.0 Akademiska studiefärdigheter för samhällsvetare (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Gemensamma studier)
357008.0 Akademiska studiefärdigheter för rättsnotarier (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Grundstudier)
357010.1 Praktik inom samhällsvetenskaplig utbildning (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Andra studier)
357010.11 Praktik inom samhällsvetenskaplig utbildning (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Andra studier)
357010.12 Praktik inom samhällsvetenskaplig utbildning (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Andra studier)
357010.2 Praktik inom ekonomutbildningen (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Andra studier)
357010.21 Praktik inom ekonomutbildningen (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Andra studier)
357010.22 Praktik inom ekonomutbildningen (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Andra studier)
357010.3 Praktik inom rättsnotarieutbildningen (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Andra studier)
357010.31 Praktik inom rättsnotarieutbildningen (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Andra studier)
357010.32 Praktik inom rättsnotarieutbildningen (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Andra studier)
357050.0 Projektkurs för samhällsvetare (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Gemensamma studier)
357100.1 Samhällsvetenskaplig metod 1: Tänkandet bakom (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Gemensamma studier)
357100.2 Samhällsvetenskaplig metod 2: Insamling och urval (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Gemensamma studier)
357100.3 Samhällsvetenskaplig metod 3: Analys (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Gemensamma studier)
359510.0 United Nations and Human Rights (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [ENG] (Advanced studies)
359520.0 Rusmedelsbruk ur kriminologiskt perspektiv (5sp) (version 2017-2018/1, ÖPU-höst) [SVE] (Ämnesstudier)
359522.0 Genus och kriminologi (5sp) (version 2017-2018/1, ÖPU-vår) [SVE] (Ämnesstudier)
361003.0 Grundkurs i informationsvetenskap (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Gemensamma studier)
361004.0 Informationsledning (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Grundstudier)
361014.1 Informationssökning (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Grundstudier)
361015.1 Kunskapsorganisation (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Grundstudier)
361107.1 Informationssamhället (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Grundstudier)
361110.0 Praktikrelaterad uppsats (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
361115.1 Resurshantering (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
361118.0 Informetri (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
361122.0 Praktik i informationsvetenskap (2 månader) (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
361124.1 Database analysis (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [ENG] (Intermediate studies)
361126.0 Information Architecture and Strategies (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [ENG] (Intermediate studies)
361130.0 Kandidatavhandling i informationsvetenskap (inkl. seminarier) (10sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
361209.0 Forskningsmetoder (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Fördjupade studier)
361213.0 Information Management (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [ENG] (Advanced studies)
361215.0 Arkivvetenskap (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Fördjupade studier)
361218.1 Information Behaviour I (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [ENG] (Advanced studies)
361218.2 Information Behaviour II (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
361219.0 Magisterseminarier i informationsvetenskap (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
361221.0 Avhandling pro gradu i informationsvetenskap (35sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
361223.0 Specialkurs i informationsvetenskap (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
361224.0 Participatory Information Services (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
361225.0 Information Retrieval (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [ENG] (Advanced studies)
362180.0 Master's seminars in information and knowledge management (7sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
362200.0 Master's thesis in information and knowledge management (35sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
363000.0 Information in the Digital Age (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [ENG] (Advanced studies)
363001.0 Knowledge Creation Practices (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [ENG] (Advanced studies)
370000.1 Grundkurs i offentlig förvaltning: demokrati och förvaltning (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Gemensamma studier)
370000.1 Grundkurs i offentlig förvaltning: demokrati och förvaltning (5sp) (version 2017-2018/2, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Gemensamma studier)
370000.1 Grundkurs i offentlig förvaltning: demokrati och förvaltning (5sp) (version 2017-2018/3, Period 3) [SVE] (Gemensamma studier)
370000.2 Förvaltning, stat och samhälle i Finland (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Grundstudier)
370001.1 Offentlig budgetering (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Grundstudier)
370001.1 Offentlig budgetering (5sp) (version 2017-2018/2, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Grundstudier)
370001.2 Budgetmakt (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
370002.0 Organisationsteori I (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Grundstudier)
370002.0 Organisationsteori I (5sp) (version 2017-2018/2, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Grundstudier)
370004.0 Kommunalpolitik I (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Grundstudier)
370004.0 Kommunalpolitik I (5sp) (version 2017-2018/2, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Grundstudier)
370101.0 Kandidatavhandling i offentlig förvaltning (inkl. seminarier) (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
370104.0 Kommunalpolitik II (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
370151.0 Kulturpolitik och -förvaltning (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
370156.0 Lokal miljöpolitik (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
370159.1 Tredje sektorn i samhället (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
370160.0 Statsförvaltning (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
370160.0 Statsförvaltning (10sp) (version 2017-2018/2, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
370161.0 Political Institutions in the European Union (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [ENG] (Intermediate studies)
370162.0 Regional politik och -förvaltning (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
370164.0 Förvaltning i förändring (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
370165.0 Regional politik och -förvaltning (5sp) (version 2017-2018/1, ÖPU-höst) [SVE] (Ämnesstudier)
370166.0 Statsförvaltning (5sp) (version 2017-2018/1, ÖPU-vår) [SVE] (Ämnesstudier)
370170.0 Organisationsteori II (10sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Fördjupade studier)
370170.0 Organisationsteori II (10sp) (version 2017-2018/2, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
370172.0 Ledarskap och expertis i organisationer (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
370173.0 Etik i offentlig förvaltning (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
370175.0 The State and the Market (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [ENG] (Intermediate studies)
370175.0 Stat och marknad (10sp) (version 2017-2018/2, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
370177.1 Policy Processes in the EU (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [ENG] (Intermediate studies)
370181.0 Medborgaren och inflytandet (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Ämnesstudier)
370182.0 Förvaltning och resursutnyttjande (10sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
370182.0 Förvaltning och resursutnyttjande (10sp) (version 2017-2018/2, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
370183.0 Personalledning i offentlig sektor (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
370184.0 Förvaltningspraxis (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
370185.0 Styrningsverktyg i offentlig sektor (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
370186.0 Flernivåstyrning - policy och aktörer (5sp) (version 2017-2018/2, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
370187.0 Demokratiska innovationer (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
370187.0 Democratic Innovations (10sp) (version 2017-2018/2, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [ENG] (Intermediate studies)
370188.0 Project Management (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [ENG] (Intermediate studies)
370190.0 Specialkurs i offentlig förvaltning (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
370199.1 Metodik inför pro gradu (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Fördjupade studier)
370199.2 Metodik inför pro gradu i offentligt ledarskap (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Fördjupade studier)
370200.0 Magisterseminarier och magisteruppsats (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
370201.0 Avhandling pro gradu i offentlig förvaltning (35sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
370500.2 Offentligt ledarskap (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Fördjupade studier)
370500.3 Offentligt ledarskap, fallstudier (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Fördjupade studier)
370501.1 Praktik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
375001.1 Approbatur, Finlands politiska system (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Grundstudier)
375002.0 Approbatur, partier och väljare (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Grundstudier)
375003.0 Approbatur, internationell politik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Grundstudier)
375004.0 Approbatur, jämförande politik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Grundstudier)
375005.1 Cum laude approbatur, Introduktionsseminarier (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
375007.0 Approbatur, grundkurs i statskunskap (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Gemensamma studier)
375103.0 Kandidatavhandling i statskunskap (inkl. seminarier) (10sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
375104.0 Cum laude approbatur, internationell politik (valfri) (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
375105.0 Cum laude approbatur, miljöpolitik I (valfri) (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
375109.0 Cum laude approbatur, idéer och ideologier (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Ämnesstudier)
375109.0 Cum laude approbatur, idéer och ideologier (5sp) (version 2017-2018/2, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
375110.0 Cum laude approbatur, demokrati (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
375110.0 Cum laude approbatur, demokrati (5sp) (version 2017-2018/2, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
375111.0 Cum laude approbatur, politiska system (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
375111.0 Cum laude approbatur, politiska system (5sp) (version 2017-2018/2, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
375112.0 Cum laude approbatur, politiskt beteende (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
375112.0 Cum laude approbatur, politiskt beteende (5sp) (version 2017-2018/2, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
375113.0 Corruption and development (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [ENG] (Intermediate studies)
375200.0 Laudatur, politisk teori (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
375201.0 Laudatur, jämförande politik (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
375202.0 Laudatur, magisterseminarier (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3) [SVE] (Fördjupade studier)
375203.0 Laudatur, finländsk politik (valfri) (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
375204.0 Laudatur, internationell politik (valfri) (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
375205.0 Laudatur, miljöpolitik II (valfri) (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
375209.0 Laudatur, forskningsmetodik inför pro gradu (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Fördjupade studier)
375210.0 Avhandling pro gradu i statskunskap (35sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
375220.0 Laudatur, politiskt beteende (10sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Fördjupade studier)
380011.0 Människan i samhället (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Gemensamma studier)
380012.0 Samhällets strukturer och institutioner (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Grundstudier)
380013.0 Grupparbete i sociologi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Grundstudier)
380014.0 Aktuell sociologisk forskning (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Grundstudier)
380015.0 Sociologiska perspektiv (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Grundstudier)
380100.2 Sociologisk metodik, övningar (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
380106.0 Klassisk sociologisk teori (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
380107.0 Modern sociologisk teori (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
380108.0 Ny sociologisk teori (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
380110.0 Kultursociologi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
380111.0 Arbetssociologi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
380112.0 Socialantropologi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
380113.0 Kön och samhälle (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
380113.1 Sexuality, gender and society (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [ENG] (Intermediate studies)
380114.0 Hälsosociologi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
380115.0 Kriminologi, normöverträdelse och droger (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
380118.0 Finlandssvenskarna som minoritet (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
380119.0 Swedish-Speaking Finns as a Minority (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [ENG] (Intermediate studies)
380120.0 Organisationssociologi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
380121.0 Välfärd och sociala problem (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
380126.0 Religion och samhälle (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
380134.0 Introduktion till kriminologi (5sp) (version 2017-2018/1, ÖPU-vår) [SVE] (Ämnesstudier)
380141.0 Etnicitet, migration och nationalism (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
380145.0 Familjesociologi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
380146.0 Mediesociologi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
380147.0 Music and Society (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [ENG] (Intermediate studies)
380148.0 Group identities, subcultures and mobilization (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [ENG] (Intermediate studies)
380150.0 Kandidatavhandling i sociologi (inkl. seminarier) (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
380200.0 Inledning till fördjupade studier (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Fördjupade studier)
380201.1 Fördjupad sociologisk teori, del 1 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
380201.2 Fördjupad sociologisk teori, del 2 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
380203.1 Magisterseminarier i sociologi, del 1 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
380203.2 Magisterseminarier i sociologi, del 2 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
380204.0 Fackuppsats (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
380205.1 Fördjupad sociologisk metodik, kvalitativ analys (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Fördjupade studier)
380205.2 Fördjupad sociologisk metodik, kvantitativ analys (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Fördjupade studier)
380250.0 Avhandling pro gradu i sociologi (35sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
385122.0 Att öppna kön genom kognitiv terapi (5sp) (version 2017-2018/1, ÖPU-vår) [SVE] (Grundstudier)
400000.0 Akademiska studiefärdigheter för kemiteknik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
400107.0 Tillämpad diskret matematik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
400204.0 Sannolikhetslära och statistik (3sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Grundstudier)
400209.0 Differentialekvationer (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Grundstudier)
400211.0 Numerisk matematik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
400212.0 Försöksplanering (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Fördjupade studier)
410304.0 Applied electrochemistry (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 1) [ENG] (Intermediate studies)
410306.0 Analytisk kemi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Ämnesstudier)
410517.0 Seminars in analytical chemistry (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
410518.0 Speciallaborationer i analytisk kemi I (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
410519.0 Speciallaborationer i analytisk kemi II (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
410522.0 Chemical sensors (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [ENG] (Advanced studies)
410523.0 Special project in analytical chemistry (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
410793.0 Pro gradu avhandling i analytisk kemi (kemist) (30sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
410794.0 Pro gradu avhandling i analytisk kemi (kemilärare) (20sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
411103.0 Apparatteknik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Grundstudier)
411104.0 Material och Miljö (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Gemensamma studier)
411116.0 Basics in Process Design (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [ENG] (Intermediate studies)
411301.0 Anläggnings- och systemteknik (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
411302.0 Special Work in Process Engineering (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [ENG] (Intermediate studies)
411427.0 Processindustriell mätteknik (Vasa) (2sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
411500.0 Process Plant Design (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [ENG] (Advanced studies)
411504.0 Fabriksplanering (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Fördjupade studier)
411515.0 Indunstnings- och torkningsteknik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
411523.0 Grundkurs i produktionsoptimering (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 1) [SVE] (Fördjupade studier)
411527.0 Processindustriell mätteknik (2sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
411528.0 Process och produktionsoptimering (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
411529.0 Processindustriell energiteknik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Fördjupade studier)
411530.0 Processindustriell energiteknik (Vasa) (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Fördjupade studier)
411531.0 Seminarier i anläggnings- och systemteknik I (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
411532.0 Seminarier i anläggnings- och systemteknik II (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
411533.0 Seminars in Process Design and Systems Engineering I (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
411534.0 Seminars in Process Design and Systems Engineering II (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
411535.0 Övningsarbeten i anläggnings- och systemteknik I (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
411536.0 Övningsarbeten i anläggnings- och systemteknik II (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
414101.0 Grundkurs i industriell ekonomi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Grundstudier)
414303.0 Project Management (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [ENG] (Intermediate studies)
414306.0 Industriella tjänster (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Ämnesstudier)
414308.0 Future operations management (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [ENG] (Intermediate studies)
414504.0 Specialarbete i industriell ekonomi (8sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
414505.0 Business Models and Ecosystems (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [ENG] (Advanced studies)
414506.0 Industrial Project Business (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
415312.0 Fibre Technology (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [ENG] (Intermediate studies)
415501.0 Cellulose technology (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [ENG] (Advanced studies)
415506.0 Biocomposites (4sp) (version 2017-2018/1, Period 2, Period 2) [ENG] (Research studies)
415801.0 Biomass pretreatments and fractionation technology (4sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 1) [ENG] (Advanced studies)
416500.0 Inorgnic chemistry, seminars (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
416511.0 Biorefinery - Application of Chemical Engineering Principles (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 3, Period 3, Period 3, Period 3, Period 4, Period 4, Period 4, Period 4, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
416512.0 Materials in energy technology (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
416514.0 Chemistry in combustion processes II (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 3) [ENG] (Advanced studies)
416515.0 Ceramic chemistry (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 1, Period 1) [ENG] (Advanced studies)
416518.0 Chemistry in combustion processes I (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2, Period 2) [ENG] (Research studies)
416519.0 Advanced inorganic chemistry (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [ENG] (Advanced studies)
416520.0 Corrosion of metals (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [ENG] (Advanced studies)
416522.0 Special laboratory course (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
416800.0 Producing scientific papers from your research (2sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [ENG] (Research studies)
418312.0 Pigment Coating (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [ENG] (Intermediate studies)
418515.0 Introduction to Rheology (4sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
418516.0 Nanotechnology - Introduction from fundamentals to applications (4sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [ENG] (Advanced studies)
418525.0 Pappersteknik (5sp) (version 2017-2018/2, Period 1) [SVE] (Ämnesstudier)
419107.0 Introduktion till system- och reglerteknik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
419300.0 Reglerteknik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
419307.0 Process Dynamics and Control (7sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [ENG] (Intermediate studies)
419311.0 Logikstyrning (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
419502.0 Control of discrete event systems (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [ENG] (Advanced studies)
419505.0 Laboratory course in automatic control (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [ENG] (Advanced studies)
419506.0 Seminarier i reglerteknik (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
419509.0 Plantwide Control (7sp) (version 2017-2018/1, Period 4, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
419510.0 Seminarium i reglerteknik (2sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
421100.0 Principles of Chemical Reaction Engineering (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [ENG] (Intermediate studies)
421103.0 Kemisk reaktionsteknik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
421300.0 Heterogeneous Catalysis (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [ENG] (Intermediate studies)
421302.0 Industriella reaktorer (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Ämnesstudier)
421304.0 Reaction kinetics (7sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [ENG] (Advanced studies)
421502.0 Computer Aided Chemical Reaction Engineering (8sp) (version 2017-2018/1, Period 4, Period 4) [ENG] (Research studies)
421507.0 Reaktion och Separation - en grön integration (6sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 3, Period 4, Period 4) [SVE] (Forskarstudier)
421508.0 Chemical Process and Product Technology (6sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [ENG] (Advanced studies)
421509.0 Laborativa forskningsmetoder i teknisk kemi (6sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Fördjupade studier)
421510.0 Avancerade Reaktorsystem (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
422300.0 Polymerteknologi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Ämnesstudier)
422301.0 Teknisk Polymerkemi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
422501.0 Medicinska Polymerer (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Fördjupade studier)
422504.0 Polymer Additives (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
422505.0 Practice in Polymer Chemistry (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
422507.0 Practice in Polymer Chemistry (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
423102.0 Wood and Paper Chemistry (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [ENG] (Intermediate studies)
423305.0 Analytical Techniques for Pulp and Paper (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [ENG] (Intermediate studies)
423308.0 Fiber- och papperskemi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Fördjupade studier)
423309.0 Biomassa och dess förädling (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
423310.0 Biomassans processteknik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
423510.0 Current research in renewable materials chemistry (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
423805.0 Modern analytical tools for pulp and paper (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [ENG] (Research studies)
424103.0 Värmeteknik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Gemensamma studier)
424104.0 Processteknik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Gemensamma studier)
424105.0 Separationsteknik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Gemensamma studier)
424106.0 Foundations of Heat Transfer (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [ENG] (General studies)
424303.0 Specialarbeten i processteknik (2sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
424306.0 Teknisk termodynamik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
424307.0 Principles of process engineering (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [ENG] (Intermediate studies)
424500.0 Optimering (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Fördjupade studier)
424501.0 Neural Networks (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
424504.0 Seminars in heat engineering (2sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
424505.0 Seminars in heat engineering (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
424511.0 Evolutionary Algorithms (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
424512.0 Introdcution to Computational Fluid Dynamics (5sp) (version 2017-2018/2, Period 1) [ENG] (Advanced studies)
424517.0 New energy technologies (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [ENG] (Advanced studies)
424521.0 Fluid and particulate systems (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
427495.0 Kandidatavhandling med seminarier i kemi (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 1, Period 1, Period 1, Period 1, Period 2, Period 2, Period 2, Period 2, Period 2, Period 3, Period 3, Period 3, Period 3, Period 3, Period 4, Period 4, Period 4, Period 4, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
430002.0 Obligatorisk praktik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Praktik)
430494.0 Kandidatavhandling med seminarier i processkemi (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
430495.0 Kandidatarbete (8sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
431494.0 Kandidatavhandling med seminarier i process- och systemteknik (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
432102.0 Introduktion till naturmaterialteknik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 3, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
432494.0 Kandidatavhandling med seminarier i naturmaterialteknik (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 1, Period 1, Period 2, Period 2, Period 2, Period 3, Period 3, Period 3, Period 4, Period 4, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
432495.0 Kandidatarbete i naturmaterialteknik (8sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 1, Period 1, Period 2, Period 2, Period 2, Period 3, Period 3, Period 3, Period 4, Period 4, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
432502.0 Projektarbete i Naturmaterialteknik (2sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
432503.0 Projektarbete i Naturmaterialteknik (3sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
432504.0 Projektarbete i Naturmaterialteknik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
432505.0 Projektarbete i Naturmaterialteknik (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
433301.0 Energisystem (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
433501.0 Material- och energibalanser i energisystem (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
433502.1 Specialarbete i energiteknik del 1 (2sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
433502.2 Specialarbete i energiteknik del 2 (3sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
433800.0 Vetenskapligt forskande och publicerande inom energiteknik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Forskarstudier)
451000.0 Project course (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3) [ENG] (Advanced studies)
451001.0 Akademiska studiefärdigheter för IT (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2, Period 3) [SVE] (Andra studier)
451103.0 Introduktion till informationsteknologi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Grundstudier)
451104.0 Programmering III (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Gemensamma studier)
451105.0 Kravhantering av mjukvarusystem (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Gemensamma studier)
451106.0 Programmering IV (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Grundstudier)
451107.0 Forskningsmetodik för IT (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
451497.0 Kandidatavhandling med seminarier i datateknik (10sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
451502.0 Cloud Computing (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [ENG] (Advanced studies)
451503.0 Experimentation in Computer Science and Engineering (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [ENG] (Advanced studies)
452302.0 Formella språk och automater (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
452303.0 Praktikum i programvaruproduktion (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
452304.0 Programvaruutveckling och -projekt (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Gemensamma studier)
452501.0 Development of Web Services (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [ENG] (Advanced studies)
452502.0 Software Testing (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
452503.0 Development of interactive web applications (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [ENG] (Advanced studies)
452795.0 Diplomarbete i programvaruproduktion (30sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
453101.0 Wireless digital communication (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
453302.0 Operativsystem (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Grundstudier)
453306.0 Real-Time Systems (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
453502.0 Programming Embedded Systems (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [ENG] (Intermediate studies)
453507.0 System architecture of IoT (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [ENG] (Advanced studies)
453795.0 Diplomarbete i inbyggda datorsystem (30sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
454300.0 Grundkurs i signalbehandling (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
454506.1 Applied Signal Processing, theory (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [ENG] (Advanced studies)
454506.2 Applied Signal Processing, laboratory course (4sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [ENG] (Advanced studies)
454795.0 Diplomarbete i industriell systemteknik (30sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Fördjupade studier)
455304.0 Code optimization (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [ENG] (Intermediate studies)
455305.0 Introduction to Scientific Computing (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [ENG] (Intermediate studies)
455306.0 Accelerator Programming (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [ENG] (Advanced studies)
456107.0 Kombinatorik och problemlösning (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Grundstudier)
456109.0 Logik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Grundstudier)
456110.0 Programmering I (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Gemensamma studier)
456110.0 Programmering I (5sp) (version 2017-2018/2, Period 3) [SVE] (Grundstudier)
456111.0 Programmering II (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2, Period 3) [SVE] (Gemensamma studier)
456112.0 Grundläggande strukturer (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Grundstudier)
456301.0 Datorteknik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Gemensamma studier)
456302.0 Databaser (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Gemensamma studier)
456309.0 Specification Methods (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [ENG] (Advanced studies)
456311.0 Datornätverk (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Grundstudier)
456312.0 Datastrukturer (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
456313.0 Algoritmer (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Gemensamma studier)
456315.0 Tal och sannolikheter (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
456316.0 Invariantbaserad programmering (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
456317.0 Interaktiv design och användbarhet (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Grundstudier)
456318.0 Data Analysis with Visual Basic (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [ENG] (Intermediate studies)
456400.5 Special Course in CS: Distributed Systems and Algorithms (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2, Period 2) [ENG] (Advanced studies)
456400.9 Special course in Computer Science: Reliable Distributed Systems (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [ENG] (Advanced studies)
456404.0 Special Course in Computer Science: Graph Algorithms (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [ENG] (Advanced studies)
456406.0 Advanced Text Algorithms (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [ENG] (Advanced studies)
456408.0 Machine Learning (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [ENG] (Advanced studies)
456495.0 Kandidatavhandling med seminarier i datavetenskap (10sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
456502.0 Software Architectures (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [ENG] (Advanced studies)
456505.0 Program derivation (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
456508.0 Computability and computational complexity (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [ENG] (Advanced studies)
456509.0 Logic for Computer Science (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [ENG] (Advanced studies)
456512.0 Databases 2 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
456517.0 Introduction to Data Science (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [ENG] (Advanced studies)
456518.0 Data Analytics Software (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [ENG] (Advanced studies)
456519.0 Computational modelling: methods and applications (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [ENG] (Advanced studies)
456521.0 Thesis Seminar in Computer Science for double degree students (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [ENG] (Advanced studies)
456700.0 Lab internship (10sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
456793.0 Master's Thesis and Seminar in Computer Science (30sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [ENG] (Advanced studies)
456794.0 Pro gradu avhandling och seminarium i datavetenskap (30sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Fördjupade studier)
457103.0 Investeringsplanering (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Grundstudier)
457105.0 Analys och kravhantering av informationssystem (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Grundstudier)
457110.0 Informationssystem: Digital Services (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Grundstudier)
457111.0 Informationssystem: Analytics (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Grundstudier)
457300.0 IT och Management (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Grundstudier)
457310.0 Investeringsanalys (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
457312.0 Introduction to the Digital Economy (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [ENG] (Intermediate studies)
457316.0 Development of Digital Service (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [ENG] (Intermediate studies)
457400.4 Project Management Theories and Tools Applied to ICT (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [ENG] (Intermediate studies)
457495.0 Kandidatavhandling i informationssystem (10sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
457510.0 Användarcentrerad design av informationssystem (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
457519.0 Användbarhetstestning (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
457520.0 Business Modelling and Digital Economy (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [ENG] (Advanced studies)
457601.0 Decision and Business Analytics (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
457605.0 Introduction to Business Analytics (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [ENG] (Advanced studies)
457607.0 Business Analytics I (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [ENG] (Advanced studies)
457611.0 Programming for Analytics (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [ENG] (Advanced studies)
457613.0 Data Management (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
457655.0 IT Governance and Strategic Management of IT (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [ENG] (Advanced studies)
457790.0 Pro gradu-seminarier i informationssystem (7sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 3) [SVE] (Fördjupade studier)
457795.0 Pro gradu-avhandling i informationssystem (35sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 3) [SVE] (Fördjupade studier)
507400.1 Religioner och livssyner, del (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Grundstudier)
510100.1 Bibeln i historia och nutid, del 1 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Grundstudier)
510100.1 Bibeln i historia och nutid, del 1 (5sp) (version 2017-2018/2, ÖPU-höst, ÖPU-vår) [SVE] (Grundstudier)
510100.2 Bibeln i historia och nutid, del 2 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Grundstudier)
510100.2 Bibeln i historia och nutid, del 2 (5sp) (version 2017-2018/2, ÖPU-höst, ÖPU-vår) [SVE] (Grundstudier)
510100.3 Bibeln i historia och nutid, del 3 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Grundstudier)
510100.3 Bibeln i historia och nutid, del 3 (5sp) (version 2017-2018/2, ÖPU-höst, ÖPU-vår) [SVE] (Grundstudier)
510200.1 Kristendomens tankevärld och praxis, del 1 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Grundstudier)
510200.2 Kristendomens tankevärld och praxis, del 2 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Grundstudier)
510200.3 Kristendomens tankevärld och praxis, del 3 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Grundstudier)
510300.1 Kristendomens historia, del 1 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Grundstudier)
510300.2 Kristendomens historia, del 2 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Grundstudier)
510300.3 Kristendomens historia, del 3 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Grundstudier)
510800.1 Practicum I (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Praktik)
510800.2 Practicum II (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Praktik)
510800.3 Practicum III (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Praktik)
510800.4 Practicum IV (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Praktik)
511004.0 Kyrkans mysterier - sakramenten i Bibeln, teologin och praktiken (10sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
511005.0 Möten, konflikter och dialog i kristendomens historia (10sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
511006.0 Människan i Guds värld (10sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
511517.0 Reformationen (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
511980.0 Metod och teori (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
511990.0 Proseminarium med kandidatavhandling (10sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
520100.0 Gamla testamentet I (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Grundstudier)
520200.0 Gamla testamentet II (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Grundstudier)
521000.0 Gammaltestamentliga texter på hebreiska (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
521100.0 Gamla testamentet som historia (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
521200.0 Gamla testamentet som litteratur (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
521300.0 Gamla testamentet som religiöst dokument (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
522000.0 Gamla testamentets apokryfer och judiska pseudepigrafer (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
523101.0 Klassisk judendom (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
523301.0 Modern judendom (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
523400.0 Judisk teologi (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
523600.0 Judisk liturgi (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
523900.0 Dagens Israel (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
523910.0 Rabbinsk hebreiska (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
525000.1 Fortsättningskurs i GT-exegetik och judaistik, del 1 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
525000.2 Fortsättningskurs i GT-exegetik och judaistik, del 2 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
525000.3 Fortsättningskurs i GT-exegetik och judaistik, del 3 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
525010.0 Abrahams barn: judar, kristna och muslimer (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
526000.0 Kandidatavhandling jämte metodkurs i gammaltestamentlig exegetik (10sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
526100.0 Vetenskapsteori i GT exegetik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
526500.0 Kandidatavhandling jämte metodkurs i judaistik (10sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
526600.0 Vetenskapsteori för exegeter (Judaistik) (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
526606.1 Judendomen - klassisk och modern, del 1 Klassisk judisk teologi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
526606.2 Judendomen - klassisk och modern, del 2 Modern judendom (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
527102.0 Hebreiska texter och gammaltestamentlig textkritik (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
527500.0 Avhandling pro gradu i gammaltestamentlig exegetik (40sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
528500.0 Avhandling pro gradu i judaistik (40sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
530100.0 Nya testamentet I (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Grundstudier)
530200.0 Nya testamentet II (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Grundstudier)
531100.1 Nytestamentliga texter I (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
531100.2 Nytestamentliga texter II (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Ämnesstudier)
531100.3 Apostoliska fäder (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
531215.0 Exegetikens nya metoder (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
531216.0 Exegetikens klassiska metoder (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
531301.0 Nytestamentlig teologi I (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Fördjupade studier)
531302.0 Nytestamentlig teologi II (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
531502.1 Den historiske Jesus I (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
532001.0 Tidigkristna texter utanför kanon I (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
536000.0 Kandidatavhandling i nytestamentlig exegetik (10sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
536500.0 Vetenskapsteori för exegeter (NT) (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
539000.0 Avhandling pro gradu i nytestamentlig exegetik (40sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
540100.0 Kyrkohistoria I (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Grundstudier)
540106.0 Att studera det förflutna (nätkurs) (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
540300.0 Kyrkohistoria II (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Grundstudier)
541100.2 Teologiskt latin (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
541200.0 Kyrkohistoria i finländskt perspektiv (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
541205.0 Gestalter i Finlands kyrkohistoria (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
541300.0 Kyrkohistoria i nordiskt perspektiv (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
541400.0 Kyrkohistoria i internationellt perspektiv (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
541500.0 Den kristna missionen (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
541553.0 Den kristna missionens många ansikten del 1 (nätkurs) (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
541600.0 Reformationen i Norden (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
541700.0 Kyrkan under medeltiden i Sverige-Finland (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
541800.0 Gamla tidens och medeltidens kyrkohistoria (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
541900.0 Finland och missionen (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
542000.0 Kyrka och väckelse (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
542100.0 Kvinnor i kyrkohistorien (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
542200.0 Reformationstidens kyrkohistoria (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
542300.0 Kyrka och samhälle (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
542400.0 Kyrka och emigration (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
542600.0 Kyrka och sång (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
542700.0 Diakonin i historisk belysning (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
542800.0 Kyrklig sed (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
543131.1 Borgå stift - historia, nutid och framtid: I. Föreläsn. (nätkurs) (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
543131.2 Borgå stift - historia,nutid,framtid: II. Intervjudel (nätkurs) (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
543131.3 Borgå stift-historia,nutid och framtid: III. Litteratur(nätkurs) (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
543300.0 Latinamerikas kyrko- och missionshistoria (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
543400.0 Afrikas kyrko- och missionshistoria (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
543500.0 Asiens kyrko- och missionshistoria (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
546000.0 Kandidatavhandling jämte metodkurs i kyrkohistoria (10sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
546500.0 Vetenskapsteori/Kyrkohistoria (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
547100.0 Fördjupning i kyrkohistoria/Litteratur och metod (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
547150.0 Fördjupning i kyrkohistoria (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
547151.0 Fördjupning i kyrkohistoria (III) (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
547152.0 Fördjupning i kyrkohistoria (IV) (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
549000.0 Avhandling pro gradu i kyrkohistoria (40sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
549010.0 Vetenskapsteori för forskare i kyrkohistoria (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Forskarstudier)
549020.0 Forskarseminarier i kyrkohistoria (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Forskarstudier)
549030.1 Läskurs i kyrkohistoria (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Forskarstudier)
549030.2 Läskurs i kyrkohistoria (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Forskarstudier)
549030.3 Läskurs i kyrkohistoria (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Forskarstudier)
549030.4 Läskurs i kyrkohistoria (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Forskarstudier)
549060.0 Licentiatavhandling i kyrkohistoria (60sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Forskarstudier)
549070.0 Doktorsavhandling i kyrkohistoria (120sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Forskarstudier)
549080.0 Doktorsavhandling i kyrkohistoria (utan lic. avhandling) (180sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Forskarstudier)
550100.0 Dogmatik I (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Grundstudier)
550200.0 Dogmatik II (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Grundstudier)
551000.0 Fördjupad överblick över dogmatik (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
551200.0 Den lutherska bekännelsen (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
551410.0 Inledning till patristik (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
551420.0 Kvinnor i den tidiga kristendomen (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
552900.0 Akademisk och kyrklig dogmatik förr och nu (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
556000.0 Kandidatavhandling jämte systematisk teologisk metodkurs (D) (10sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
556500.0 Vetenskapsteori för systematiker (D) (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
557205.0 Specialiseringskurs i dogmatik (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
557300.0 Fördjupning i systematisk teologi (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
559000.0 Avhandling pro gradu i dogmatik (40sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
560100.0 Teologisk etik med religionsfilosofi I (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Grundstudier)
560200.0 Teologisk etik med religionsfilosofi II (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Grundstudier)
561100.0 Fördjupad överblick över teologisk etik och religionsfilosofi (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
561500.0 Feministisk etik och teologi (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
561800.0 Politisk teologi (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
562300.0 Nutida teologisk etik (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
563003.0 Äktenskap och sexualitet - ett teologiskt perspektiv (10sp) (version 2017-2018/1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
563004.0 Äktenskap och kyrka (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
564200.0 Modern religionsfilosofi (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
564300.0 Livsåskådning och kristendom (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
564500.0 Fördjupning i filosofi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
565004.0 Sekularisering och teologi (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
565005.0 Jag är människa! - identitet, värde och moral (10sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
566000.0 Kandidatavhandling jämte systematisk teologisk metodkurs (TER) (10sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
566500.0 Vetenskapsteori för systematiker (TER) (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
567105.0 Teologisk tolkning (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
567205.0 Specialiseringskurs i teologisk etik och religionsfilosofi (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
569000.0 Avhandling pro gradu i teologisk etik med religionsfilosofi (40sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
570100.0 Praktisk teologi I (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Grundstudier)
570200.0 Praktisk teologi II (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Grundstudier)
571100.0 Kyrkans själavårdande verksamhet (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
571200.0 Kyrkans förkunnande verksamhet (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
571300.0 Kyrkans gudstjänstliv (ämnesstudier) (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
576000.0 Kandidatavhandling jämte praktisk teologisk metod (10sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
576500.0 Vetenskapsteori/Praktisk teologi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
577010.0 Gudstjänstliv & predikan (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
577020.0 Själavård och ledarkompetens (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
577030.0 Kyrka, samhälle & diakoni (10sp) (version 2017-2018/1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
577040.0 Specialiseringskurs i praktisk teologi (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
579000.0 Avhandling pro gradu i praktisk teologi (40sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
580100.1 Orienterande praktikum (1sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Praktik)
580100.2 Orienterande praktikum (1sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Praktik)
580200.0 Religiös fostran med övningar (2sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Praktik)
580300.1 Praktik: religiös fostran (1sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Praktik)
580300.2 Praktik: religiös fostran (1sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Praktik)
580400.0 Liturgisk-homiletiska övningar (4sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Praktik)
580500.0 Arbetslivspraktik inom gudstjänstliv (4sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Praktik)
580600.0 Själavårdsövningar (2sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Praktik)
580700.0 Själavårdspraktik (2sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Praktik)
580800.0 Övningar i masskommunikation (2sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Praktik)
580900.0 Massmedia (2sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Praktik)
581100.1 Massmediapraktik (2sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Praktik)
581100.2 Massmediapraktik (1sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Praktik)
581200.1 Praktik inom den socialt-diakonala och den s.k. tredje sektorn (2sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Praktik)
581200.2 Praktik inom den socialt-diakonala och den s.k. tredje sektorn (1sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Praktik)
581300.1 Praktik i ekumenisk organisation eller missionsorganisation (2sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Praktik)
581300.2 Praktik i ekumenisk organisation eller missionsorganisation (1sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Praktik)
581400.1 Praktik: offentlig förvaltning (1sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Praktik)
581400.2 Praktik: offentlig förvaltning (1sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Praktik)
581450.0 Praktik inom försvarsmaktens kyrkliga arbete (3sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Praktik)
581500.1 Praktik: undervisningssektorn (1sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Praktik)
581500.2 Praktik: undervisningssektorn (1sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Praktik)
581600.1 Praktik: arkivområdet (1sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Praktik)
581600.2 Praktik: arkivområdet (1sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Praktik)
581700.1 Praktik i föreningar,organisationer (1sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Praktik)
581700.2 Praktik i föreningar,organisationer (1sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Praktik)
581800.1 Själavårdspraktik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Praktik)
581800.2 Själavårdspraktik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Praktik)
581900.1 Praktik i församling (2sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Praktik)
581900.2 Praktik i församling (1sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Praktik)
582100.0 Filosofi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Andra studier)
582500.1 Exegetiska textinterpretationer (2sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Andra studier)
582500.2 Teologisk hermeneutik - systematisk-teologisk del (4sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Andra studier)
582500.3 Teologisk hermeneutik/Homiletik (2sp) (version 2017-2018/1, Period 2, Period 3) [SVE] (Andra studier)
582500.4 Biblisk hermeneutik (2sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Andra studier)
583100.0 Grundkurs i nytestamentlig grekiska (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Andra studier)
583300.0 Grundkurs i biblisk hebreiska (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Andra studier)
611301.0 Akademiska studiefärdigheter (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Språk och kommunikation)
611302.0 Introduktion till barnträdgårdsläraryrket (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Grundstudier)
611303.0 Pedagogik som vetenskap (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Grundstudier)
611304.0 Barns lärande (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Grundstudier)
611305.0 Pedagogisk psykologi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Grundstudier)
611306.0 Barnet i samhället (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Grundstudier)
611308.0 Mångfald och tolerans (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
611309.0 Pedagogisk planering och dokumentation (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
611310.0 Förskoleundervisning (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
611311.0 Metodologi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
611312.0 Kandidatavhandling (10sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
611313.0 Språkutveckling och språkstimulans, 1-3 år (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
611314.0 Bild och musik, 1-3 år (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
611315.0 Rörelse, naturvetenskap och matematik, 1-3 år (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
611317.0 Språkutveckling och språkstimulans, 3-5 år (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
611318.0 Bild och musik, 3-5 år (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
611319.0 Rörelse, naturvetenskap och matematik, 3-5 år (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
611320.0 Språkutveckling och språkstimulans i förskoleundervisning (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
611321.0 Träslöjd och musik i förskoleundervisning (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
611322.0 Rörelse, naturvetenskap och matematik i förskoleundervisning (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
611323.0 Socioemotionell och kognitiv utveckling I (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
611324.0 Socioemotionell och kognitiv utveckling II (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
611326.0 Ledarskap och administration (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Andra studier)
611327.0 Vuxnas utveckling och relationer (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Andra studier)
611328.0 Hållbar utveckling och utomhuspedagogik (5sp) (version 2017-2018/2, Period 4) [SVE] (Andra studier)
611329.0 Småbarnspraktik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Praktik)
611330.0 Daghemspraktik (10sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Praktik)
611331.0 Förskoleundervisningspraktik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Praktik)
611332.0 Musikalitet, kultur och instrumentalspelning (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
611333.0 Barnkultur, medier och textilt skapande (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Andra studier)
611347.0 Specialpedagogik (3sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Ämnesstudier)
611348.0 Småbarnspedagogik och didaktik II (4sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
611351.0 Socioemotionell utveckling och familjens dynamik (4sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Ämnesstudier)
611359.0 Matematiklärande (4sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
611360.0 Miljö och natur (4sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Ämnesstudier)
611361.0 Etik och livsfrågor (3sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
611362.0 Barnlitteratur och litteraturpedagogik (3sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
611364.0 Bild och form (4sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Ämnesstudier)
611365.0 Slöjd (3sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
611367.0 Musik, 3-6 åringar (4sp) (version 2017-2018/1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
611369.0 Rörelse och hälsa, 3-6 åringar (4sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
611370.0 Praktik II, daghem 3-5 åringar (6sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
611372.0 Språkutveckling och språkstimulans 0-7 år (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
611373.0 Musikalitet och instrumentalspelning (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
612007.0 Informationssökning (2sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Språk och kommunikation)
612009.0 Kvantitativ inriktning (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
612010.0 Avhandling Pro gradu (30sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
612013.0 Psykologiska perspektiv (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Fördjupade studier)
612014.0 Didaktiska perspektiv (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Fördjupade studier)
612016.0 Förskoleundervisning (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
612018.0 Praktik (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
620000.21 Praktik1; Inledande praktik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Grundstudier)
620001.7 En skola för alla (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Grundstudier)
620001.7 En skola för alla (5sp) (version 2017-2018/2, ÖPU-vår) [SVE] (Grundstudier)
620001.8 Perspektiv på funktionsnedsättning I (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Grundstudier)
620001.8 Perspektiv på funktionsnedsättning I (5sp) (version 2017-2018/2, ÖPU-höst) [SVE] (Grundstudier)
620002.1 Specialpedagogisk verksamhet (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Ämnesstudier)
620002.4 Perspektiv på funktionsnedsättning II (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
620003.2 Värdegrund, verksamheter och perspektiv inom specialpedagogik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Fördjupade studier)
620003.8 Avhandling Pro gradu i specialpedagogik (35sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
620022.2 Pedagogiska seminarier (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
620022.3 Praktik 2. Grundläggande praktik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
620022.4 Praktik 3. Biämnespraktik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
620022.5 Praktik 4. Avslutande praktik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
620023.2 Tal- och språkstörningar (6sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3) [SVE] (Fördjupade studier)
620023.5 Perspektiv på funktionsnedsättning III (4sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Fördjupade studier)
620023.7 Handledande verksamhet I (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Fördjupade studier)
620023.7 Handledande verksamhet I (5sp) (version 2017-2018/2, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
620023.8 Handledande verksamhet II (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Fördjupade studier)
620025.0 Digitala arbetssätt för elever i behov av stöd (5sp) (version 2017-2018/1, ÖPU-höst) [SVE] (Andra studier)
620029.1 Neuropsykologi och specialpedagogik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Ämnesstudier)
620029.4 Tal- och språkstörning inklusive fältövning (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Ämnesstudier)
620030.0 Stöd för lärande i teori och praktik (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
620033.3 Forskningsmetodik II (2sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Fördjupade studier)
620033.4 Kvalitativa metoder II (4sp) (version 2017-2018/1, Period 2, Period 3) [SVE] (Fördjupade studier)
620033.5 Kvantitativa metoder II (4sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Fördjupade studier)
620034.1 Valfri praktik (specialpedagogik) (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
620101.0 Specialpedagogik 1 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Grundstudier)
620102.0 Stöd för lärande i läsning och matematik 1 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2, Period 3) [SVE] (Grundstudier)
620102.0 Stöd för lärande i läsning och matematik 1 (5sp) (version 2017-2018/2, ÖPU-vår) [SVE] (Grundstudier)
620103.0 Elevers psykiska hälsa och elevvård (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Grundstudier)
620103.0 Elevers psykiska hälsa och elevvård (5sp) (version 2017-2018/2, ÖPU-vår) [SVE] (Grundstudier)
620104.0 Specialpedagogik 1 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Grundstudier)
620104.0 Specialpedagogik 1 (5sp) (version 2017-2018/2, ÖPU-höst) [SVE] (Grundstudier)
620202.0 Stöd för lärande i läsning och matematik II (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
620203.0 Kandidatavhandling i specialpedagogik (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
620204.0 Forskningsmetodik I (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
631110.0 Introduktion till pedagogik som vetenskap (5sp) (version 2017-2018/1, ÖPU-höst) [SVE] (Grundstudier)
631110.0 Introduktion till pedagogik som vetenskap (5sp) (version 2017-2018/2, ÖPU-höst) [SVE] (Grundstudier)
631111.0 Pedagogikens psykologi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Grundstudier)
631111.0 Pedagogikens psykologi (5sp) (version 2017-2018/2, ÖPU-höst) [SVE] (Grundstudier)
631111.0 Pedagogikens psykologi (5sp) (version 2017-2018/3, ÖPU-höst) [SVE] (Grundstudier)
631112.0 Pedagogikens sociologi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Grundstudier)
631112.0 Pedagogikens sociologi (5sp) (version 2017-2018/2, ÖPU-vår) [SVE] (Grundstudier)
631112.0 Pedagogikens sociologi (5sp) (version 2017-2018/3, ÖPU-höst) [SVE] (Grundstudier)
631113.0 Pedagogiskt ledarskap i organisationsperspektiv (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Grundstudier)
631113.0 Pedagogiskt ledarskap i organisationsperspektiv (5sp) (version 2017-2018/2, ÖPU-vår) [SVE] (Grundstudier)
631113.0 Pedagogiskt ledarskap i organisationsperspektiv (5sp) (version 2017-2018/3, ÖPU-vår) [SVE] (Grundstudier)
631114.0 Pedagogiskt ledarskap i samhällsperspektiv (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Grundstudier)
631114.0 Pedagogiskt ledarskap i samhällsperspektiv (5sp) (version 2017-2018/2, ÖPU-vår) [SVE] (Grundstudier)
631114.0 Pedagogiskt ledarskap i samhällsperspektiv (5sp) (version 2017-2018/3, ÖPU-vår) [SVE] (Grundstudier)
631201.0 Pedagogisk idé- och samhällshistoria (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
631207.0 Kvalitativa metoder I (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
631209.0 Kandidatavhandling (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
631225.0 Ledarskap och psykologi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
631226.0 Utbildningsplanering och -evaluering (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Ämnesstudier)
631228.0 Utbildning i det mångkulturella samhället (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Ämnesstudier)
631229.0 HRM i pedagogiskt perspektiv (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
631402.0 Litteraturtentamen (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
631403.0 Pedagogik och etik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Fördjupade studier)
631404.0 Politik, pedagogik och demokrati (5sp) (version 2015-2016/2, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
631407.0 Pedagogiska beslutsprocesser i organisationsperspektiv (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Fördjupade studier)
631409.0 Skolans utveckling och ledarskap (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
631412.0 Pro gradu-avhandling och seminarier (40sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
631413.0 Praktik II (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
631415.0 Bildningens och utbildningens aktuella frågeställningar (10sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Fördjupade studier)
631416.0 Forskningsmetodik II (2sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Fördjupade studier)
631417.0 Kvalitativa metoder II (4sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Fördjupade studier)
631418.0 Kvantitativa metoder II (4sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Fördjupade studier)
631419.0 Pro gradu-avhandling och seminarier (35sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
632101.0 Vuxenutbildningens organisationer (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Grundstudier)
632101.0 Vuxenutbildningens organisationer (5sp) (version 2017-2018/2, ÖPU-vår) [SVE] (Grundstudier)
632102.0 Vuxenutbildning och samhälle (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Grundstudier)
632102.0 Vuxenutbildning och samhälle (5sp) (version 2017-2018/2, ÖPU-vår) [SVE] (Grundstudier)
632204.0 Aktuell vuxenpedagogisk litteratur (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
632301.0 Folkbildningens dilemman (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
632302.0 Sociala rörelser (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
632303.0 Aktivt medborgarskap: Teori/Praktik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
632304.0 Aktivt medborgarskap: Digitalt/Media (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
632402.0 Det livslånga lärandets mångfald (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Fördjupade studier)
632404.0 Vuxenhet och åldrande (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
632405.0 Avslutande litteraturstudier (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
632415.0 Forskningsmetodik II (2sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Fördjupade studier)
632422.0 Perspektiv på vuxenpedagogik och globalisering (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Fördjupade studier)
632423.0 Studentlab Deliberative Walks (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3) [ENG] (Additional studies)
635102.0 Praktik I (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Gemensamma studier)
635105.0 Pedagogisk forskningsmetodik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 4) [SVE] (Gemensamma studier)
635106.0 Kvantitativa metoder I (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
640003.3 Geografi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
640003.9 Gymnastik 2 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
640033.3 Religion och etik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
640033.6 Fysik i vardagen (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
640033.7 Kemi i vardagen (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
640034.0 Matematik I (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
640034.0 Matematik I (5sp) (version 2017-2018/2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
640035.0 Naturvetenskap I (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
640036.0 Naturvetenskap II (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
640037.0 Slöjd-Teknisk slöjd (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
640038.0 Slöjd - Textilslöjd (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
640039.0 Matematik II (5sp) (version 2017-2018/2, Period 1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
640040.0 Gymnastik 1 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
640044.0 Bild, konst och kulturorienterat lärande (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
640045.0 Musik som praktik och kultur (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
640046.0 Modersmål och litteratur som kulturfostrande ämne (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
640047.0 Modersmål och litteratur som språkfostrande ämne (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
640048.0 Finska och främmande språk (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
640049.0 Samhälle, tro och tradition (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
640050.0 Bildkonst som lärmiljö, tekniker och uttryckssätt (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
640052.0 Historia, kulturer och den samtida världen (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
640053.0 Musikens didaktik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
640054.0 Samhället, kulturer och individen (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
640055.0 Mångmateriell slöjd (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
641000.8 Inledande praktik för ämneslärare (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Grundstudier)
641000.8 Inledande praktik för ämneslärare (5sp) (version 2017-2018/2, Period 1) [SVE] (Grundstudier)
641000.8 Inledande praktik för ämneslärare (5sp) (version 2017-2018/3, Period 2) [SVE] (Grundstudier)
641001.1 Motivation och lärande (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Ämnesstudier)
641001.2 Inklusion (3sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
641001.3 Att organisera elevers lärande (3sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Ämnesstudier)
641001.4 Barn och skolstart (2sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
641001.5 Skolan i utveckling (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Fördjupade studier)
641001.7 Grundläggande praktik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
641002.1 Kommunikation och grupprocesser (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
641002.2 Multicultural education (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [ENG] (Intermediate studies)
641002.3 Lärarens professionella identitet (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Fördjupade studier)
641002.4 Avslutande praktik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
641002.4 Avslutande praktik (5sp) (version 2017-2018/2, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
641002.7 Avhandling pro gradu i pedagogik (35sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
641002.8 Pedagogisk filosofi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
641011.7 Ämnespraktik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
641011.7 Ämnespraktik (5sp) (version 2017-2018/2, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
641012.7 Forskningsmetodik II (2sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
641012.8 Kvalitativa metoder II (4sp) (version 2017-2018/1, Period 2, Period 3) [SVE] (Fördjupade studier)
641012.9 Kvantitativa metoder II (4sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 3) [SVE] (Fördjupade studier)
641013.3 Hållbar utveckling - Miljödidaktik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
641014.0 Sustainable Lifestyle in Theory and Practice (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [ENG] (Basic studies)
641019.0 Utomhuspedagogik I (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Grundstudier)
641020.0 Utomhuspedagogik II (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Grundstudier)
641111.0 Practice (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [ENG] (Basic studies)
641115.0 Valfri praktik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
641116.0 Mediepedagogik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Gemensamma studier)
641117.0 Röst, retorik och relationer (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Gemensamma studier)
641118.0 Skrivverkstad - kollaborativ skrivhandledning 1 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2, Period 3) [SVE] (Andra studier)
641120.0 Comparative education (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 3) [ENG] (Additional studies)
641201.0 Tillämpad pedagogik och samhällsutveckling (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Grundstudier)
641201.0 Tillämpad pedagogik och samhällsutveckling (5sp) (version 2017-2018/2, Period 1, Period 2) [SVE] (Grundstudier)
641201.0 Tillämpad pedagogik och samhällsutveckling (5sp) (version 2017-2018/3, Period 1, Period 2) [SVE] (Grundstudier)
641202.0 Pedagogisk psykologi I (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Grundstudier)
641203.0 Förskole- och nybörjarundervisning (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Grundstudier)
641204.0 Didaktik I (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Grundstudier)
641204.0 Didaktik I (5sp) (version 2017-2018/2, Period 2) [SVE] (Grundstudier)
641204.0 Didaktik I (5sp) (version 2017-2018/3, Period 2) [SVE] (Grundstudier)
641204.0 Didaktik I (5sp) (version 2017-2018/4, Period 2) [SVE] (Grundstudier)
641205.0 Praktik I: Grundläggande praktik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Grundstudier)
641205.0 Praktik I: Grundläggande praktik (5sp) (version 2017-2018/2, Period 2) [SVE] (Grundstudier)
641206.0 Specialpedagogik för ämneslärare (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Grundstudier)
641206.0 Specialpedagogik för ämneslärare (5sp) (version 2017-2018/2, Period 1, Period 2) [SVE] (Grundstudier)
641207.0 Pedagogisk psykologi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Grundstudier)
641207.0 Pedagogisk psykologi (5sp) (version 2017-2018/2, Period 1, Period 2) [SVE] (Grundstudier)
641211.0 Pedagogisk psykologi II (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
641212.0 Intercultural education (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [ENG] (Intermediate studies)
641213.0 Didaktik II (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Ämnesstudier)
641214.0 Praktik II: Fältpraktik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
641215.0 Forskningsmetodik I (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
641216.0 Kandidatarbete i pedagogik (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
642101.0 Bildkonst, samhälle och skola (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2, Period 3) [SVE] (Grundstudier)
642102.0 Projektarbete i bildkonst (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3) [SVE] (Grundstudier)
642110.8 Zoologins grunder (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Grundstudier)
642110.9 Ekologins grunder (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Grundstudier)
642111.0 Från molekyl till individ (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Grundstudier)
642180.2 Gymnastik/Block A (8sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Grundstudier)
642180.3 Gymnastik/Block B (8sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Grundstudier)
642180.5 Gymnastik - del I (20sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Grundstudier)
642180.6 Gymnastik - del II (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Grundstudier)
642181.1 Ämnestudier i gymnastik, del 1 (14sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
642183.0 Ämnespraktik i gymnastik i åk 7-9 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
642210.2 Geometri (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Grundstudier)
642210.5 Diskret matematik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Grundstudier)
642210.6 Grundskolmatematik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Grundstudier)
642231.4 Röst- och instrumentfärdigheter för musikens didaktik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Grundstudier)
642231.5 Globala, lokala och historiska perspektiv på musikpedagogik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Grundstudier)
642250.42 Nordiska språk: Norska I (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [LANG] (Grundstudier)
642250.5 Litteraturpedagogik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Grundstudier)
642255.0 Interkulturellt utvecklingsarbete i flerspråkig miljö (5sp) (version 2017-2018/1, ÖPU-höst) [SVE] (Grundstudier)
642330.2 Literature analysis and academic writing (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [ENG] (Basic studies)
642330.3 Culture and realia of the English-speaking world (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [ENG] (Basic studies)
642330.6 Language practice abroad + proficiency tests (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 4) [ENG] (Basic studies)
642340.4 Modern finsk litteratur och kultur (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [LANG] (Grundstudier)
642340.5 Textanalys och kommunikation (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [LANG] (Grundstudier)
642340.6 Andraspråksinlärning och tvåspråkighet (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Grundstudier)
642351.0 Sociolingvistik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Grundstudier)
660001.1 Introduktion till slöjdpedagogik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Grundstudier)
660001.2 Slöjdkunnande (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Grundstudier)
660001.4 Teknologi i metall (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Grundstudier)
660001.5 El och mekanik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Grundstudier)
660001.6 Konsthandarbete (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Grundstudier)
660001.8 Sömnads- och beklädnadsteknologi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Grundstudier)
660003.7 Människan och miljön, teknisk inriktning (10sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
660004.4 Praktik 4 (Fältpraktik 2) (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Ämnesstudier)
660004.5 Praktik 5 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
660012.2 Produktplanering, teknisk inriktning (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
660012.3 Produktplanering, textil inriktning (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
660013.2 Forskningsmetodik II (2sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
660022.2 Slöjdprojekt (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Ämnesstudier)
660034.0 Pro gradu i slöjdpedagogik (35sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
660101.0 Vidgade slöjdpedagogiska perspektiv (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
660102.0 Maskiner och mekanik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
660103.0 Beklädnadsteknologi och materiallära (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
660104.0 Forskningsmetodik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
660105.0 Kandidatarbete i slöjdpedagogik (10sp) (version 2017-2018/2, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
670023.5 Sensoriska och estetiska matupplevelser (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Fördjupade studier)
670101.0 Hushållsvetenskap I (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Grundstudier)
670102.0 Mat och måltid I (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3) [SVE] (Grundstudier)
670103.0 Kost och hälsa I (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Grundstudier)
670103.0 Kost och hälsa I (5sp) (version 2017-2018/2, ÖPU-vår) [SVE] (Grundstudier)
670104.0 Det hållbara hushållet I (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Grundstudier)
670201.0 Hushållsvetenskap II (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
670204.0 Finländsk och nordisk matkultur (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
670206.0 Metodologi I (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
670207.0 Kandidatarbete i hushållsvetenskap (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
681000.2 Fältpraktik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
681000.2 Fältpraktik (5sp) (version 2017-2018/2, Period 1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
681000.2 Fältpraktik (5sp) (version 2017-2018/3, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
681001.7 Ämnesdidaktisk teori och praktik 1 (Modersmål och litteratur) (10sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
681002.7 Ämnesdidaktisk teori och praktik 2 (Modersmål och litteratur) (10sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
681004.0 Ämnesdidaktisk teori och praktik 1 (10sp) (version 2017-2018/1, Period 2, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
681004.0 Ämnesdidaktisk teori och praktik 1 (10sp) (version 2017-2018/2, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
681004.0 Ämnesdidaktisk teori och praktik 1 (10sp) (version 2017-2018/3, Period 1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
681005.0 Ämnesdidaktisk teori och praktik 2 (10sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
681006.0 Didaktik II (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
681007.0 Kommunikation, relationer och medier i skolan (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
685006.0 Akademiska studiefärdigheter/Vasa (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Gemensamma studier)
700002.0 Introduktion till metodikstudier (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Gemensamma studier)
700007.0 Grundkurs i statistik del 1 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Gemensamma studier)
700008.0 Grundkurs i statistik del 2 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Gemensamma studier)
700011.0 Introduktion till socialvetenskaper (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Gemensamma studier)
700012.0 Socialvetenskapliga arbetsfält (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Gemensamma studier)
700013.0 Praktik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Gemensamma studier)
700013.0 Praktik (5sp) (version 2017-2018/2, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Gemensamma studier)
701001.0 Statskunskap, grundkurs (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Grundstudier)
701005.0 Politikens teori och praxis (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Grundstudier)
701006.0 Statsvetenskapliga forskningsproblem (10sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Grundstudier)
701021.0 Allmän del (10sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
701025.0 Statsvetenskaplig metodik (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Ämnesstudier)
701026.0 Kandidatavhandling i statskunskap med masskommunikation (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
701033.0 Politikens amerikanisering (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
701035.1 Demokratins grundprinciper (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
701036.1 Demokratins verklighet (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Ämnesstudier)
701037.1 Politikens emotioner och bildspråk (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
701038.1 Politik online (ämnesnivå) (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
701039.1 Politik online (fördjupad nivå) (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
701101.0 Allmän del, fördjupade studier (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
701105.0 Politisk kommunikation (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
701106.0 Val och väljarbeteende (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
701109.0 Forskningsseminarier (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Fördjupade studier)
701115.0 Fördjupad forskningsmetodik (10sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Fördjupade studier)
701131.0 Magisteravhandling (35sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
701301.0 Uppsatser i politisk historia (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Grundstudier)
701302.1 USA:s presidenthistoria A (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Grundstudier)
701306.0 Kinas politiska historia (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Grundstudier)
702009.0 Socialt arbete på olika nivåer (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
702034.0 Kandidatavhandling (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
702052.0 Missbruk som samhällsproblem (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
702055.0 Socialt kapital och hälsa (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
702102.0 Teoretiska perspektiv på socialpolitiken, allmän del (6sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Fördjupade studier)
702103.0 Teoretiska perspektiv på socialpolitiken, fördjupad del (4sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Fördjupade studier)
702105.0 Fördjupad forskningsmetodik, allmän del (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
702106.0 Fördjupad forskningsmetodik, tillämpad kvantitativ metodik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
702108.0 Magisterseminarier (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
702109.0 Ageing in Europe in welfare-regional context (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
702110.0 Magisteravhandling (35sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
702112.0 Migration and ethnic-group relations (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
702137.0 Samhället och de äldre (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
702137.0 Samhället och de äldre (10sp) (version 2017-2018/2, ÖPU-vår) [SVE] (Ämnesstudier)
702139.0 Arbetsmarknadslära (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
702143.0 Finlandssvenskarna som forskningsobjekt (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
702145.0 Välbefinnande som socialpolitisk verksamhet (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
702148.0 Funktionshinder och handikappolitik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
702148.0 Funktionshinder och handikappolitik (5sp) (version 2017-2018/2, ÖPU-vår) [SVE] (Ämnesstudier)
702149.0 Socialpolitisk litteratur (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
702150.0 Globalisering och socialpolitik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, ÖPU-vår) [SVE] (Ämnesstudier)
702154.0 Familjepolitik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
702155.0 Aktuella förändringar inom finsk socialpolitik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Ämnesstudier)
702156.0 Socialpolitikens klassiker (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
702157.0 Jämställdhetspolitik ur ett genusperspektiv (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
702158.0 Socialpolitik och mångkulturalism (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
702159.0 Barn- och ungdomspolitik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
702160.0 Pensionspolitik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
702161.0 Hälsoskillnader och hälsopolitik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
702162.0 Fattigdom och fattigdomspolitik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
702163.0 Socialpolitikens värdegrunder (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
702201.0 Comparative welfare state analysis (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [ENG] (Intermediate studies)
702202.0 Families, children and the welfare state (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [ENG] (Intermediate studies)
702203.0 Finnish social policy - past, present, future (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [ENG] (Additional studies)
702204.0 The Nordic Model of Welfare (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [ENG] (Intermediate studies)
703001.0 Grundkurs i psykologi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Grundstudier)
703002.0 Grundkurs i utvecklingspsykologi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Grundstudier)
703003.0 Personlighetens utveckling (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
703004.0 Fortsättningskurs i utvecklingspsykologi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Ämnesstudier)
703005.0 Dynamisk utvecklingspsykologi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Ämnesstudier)
703101.0 Biologisk psykologi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
703103.0 Allmän psykiatri (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
703114.0 Sexologi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
703115.0 Autism (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
703116.0 Religionpsykologi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
703118.0 Introduktion till barnpsykoterapi (5sp) (version 2017-2018/1, ÖPU-vår) [SVE] (Fördjupade studier)
703125.0 Emotion och motivation (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
703130.0 Utvecklingsstörningar (5sp) (version 2017-2018/2, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
703133.0 Introduktion till psykosyntes (5sp) (version 2017-2018/1, ÖPU-höst) [SVE] (Ämnesstudier)
703134.0 Psykiska första hjälpen: Främjande av psykisk hälsa (5sp) (version 2017-2018/1, ÖPU-höst) [SVE] (Fördjupade studier)
703137.0 Utvecklingspsykologins teorier och begrepp (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
703138.0 Psykisk hälsa under livsloppet (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Fördjupade studier)
703139.0 Testkonstruktion (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Fördjupade studier)
703148.0 Praktik II (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
703150.0 Kandidatavhandling i utvecklingspsykologi (10sp) (version 2017-2018/2, Period 1, Period 2, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
703153.0 Vetenskapligt skrivande inom utvecklingspsykologi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
703210.0 Magisterseminarier (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
703251.0 Träning av sociala färdigheter hos barn (5sp) (version 2017-2018/1, ÖPU-vår) [SVE] (Grundstudier)
703254.0 Sexualkunskap (5sp) (version 2017-2018/1, ÖPU-vår) [SVE] (Grundstudier)
703255.0 Ätstörningar (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
703256.0 Missbrukarproblematik (5sp) (version 2017-2018/1, ÖPU-vår) [SVE] (Grundstudier)
703258.0 Skolmobbning (5sp) (version 2017-2018/1, ÖPU-höst) [SVE] (Grundstudier)
703271.0 Organisationspsykologi (5sp) (version 2017-2018/1, ÖPU-vår) [SVE] (Grundstudier)
703272.0 Ledarskap I (5sp) (version 2017-2018/1, ÖPU-vår) [SVE] (Grundstudier)
703273.0 Ledarskap II (5sp) (version 2017-2018/1, ÖPU-vår) [SVE] (Grundstudier)
703274.0 Konflikthantering (5sp) (version 2017-2018/1, ÖPU-höst) [SVE] (Grundstudier)
703276.0 Arbetsplatsmobbning (5sp) (version 2017-2018/1, ÖPU-vår) [SVE] (Grundstudier)
703278.0 Utmattningssyndrom (5sp) (version 2017-2018/1, ÖPU-höst) [SVE] (Grundstudier)
703451.0 Magisteravhandling (35sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
703506.0 Massmedias roll vid kriser (5sp) (version 2017-2018/1, ÖPU-höst, ÖPU-vår) [SVE] (Grundstudier)
703801.0 Introduktion till idrottspsykologi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
703826.0 Mental träning (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
703827.0 Idrottspsykologisk coaching (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
703828.0 Idrottspsykologiskt ledarskap (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
704610.0 Fördjupad skriven journalistik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
704611.0 Slutarbete i journalistik (10sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
704613.0 Skriven journalistik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Ämnesstudier)
704614.0 Redaktionspraktik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
704616.0 Teoretiska perspektiv på masskommunikation och massmedier (10sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Grundstudier)
704617.0 Journalistikens grunder och utgångspunkter (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Grundstudier)
704618.1 Introduktion till digitala medier och webben som massmedium (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Grundstudier)
704618.1 Introduktion till digitala medier och webben som massmedium (5sp) (version 2017-2018/2, ÖPU-vår) [SVE] (Grundstudier)
704620.0 Nät-, tv- och radiojournalistik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
704621.0 Fördjupad nät-,TV- och radiojournalistik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
705201.0 Demografins grunder (15sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Grundstudier)
705210.0 Befolkningsutvecklingen i Finland och globalt (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Grundstudier)
705215.0 Den finlandssvenska befolkningsutvecklingen (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Grundstudier)
705216.0 Familjen och reproduktionen i förändring (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
705217.0 Dödlighet - Utvecklingen och förklaringsfaktorer (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
705218.0 Befolkningsutveckling - Prognoser, urbanisering, åldersstruktur (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
705219.0 Globala befolkningsfrågor (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
705220.0 Statistiska metoder inom demografi (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
705221.0 Egen empirisk undersökning (15sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
705270.0 The Complexity of Sustainable Development (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
705308.0 Ungdomars psykiska hälsa (5sp) (version 2017-2018/1, ÖPU-höst) [SVE] (Grundstudier)
705311.0 Delaktighet och politiskt intresse bland unga (5sp) (version 2017-2018/1, ÖPU-vår) [SVE] (Grundstudier)
705312.0 Ungdomskulturer och medieanvändning (5sp) (version 2017-2018/1, ÖPU-vår) [SVE] (Grundstudier)
705317.0 Psykosociala interventioner bland unga (5sp) (version 2017-2018/1, ÖPU-höst) [SVE] (Ämnesstudier)
705318.0 Socialt arbete bland unga (5sp) (version 2017-2018/1, ÖPU-vår) [SVE] (Ämnesstudier)
705319.0 Konsten att samtala - Grundläggande samtalsmetodik (5sp) (version 2017-2018/1, ÖPU-vår) [SVE] (Grundstudier)
705321.0 Hälsofrämjande bland unga (5sp) (version 2017-2018/1, ÖPU-höst) [SVE] (Ämnesstudier)
705328.0 Stödinsatser för barn och unga i skolan (5sp) (version 2017-2018/1, ÖPU-vår) [SVE] (Ämnesstudier)
705507.0 Hälsokunskap i undervisning I (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
705525.0 Sexualitet och relationer (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
705535.0 Hälsokunskap i undervisning II (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
705536.0 Forskning i hälsokunskap (10sp) (version 2017-2018/2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
705802.0 Den mångkulturella skolan (5sp) (version 2017-2018/1, ÖPU-höst) [SVE] (Grundstudier)
705804.0 Unga med risk för marginalisering (5sp) (version 2017-2018/1, ÖPU-höst) [SVE] (Fördjupade studier)
705903.0 Research methods (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [ENG] (Advanced studies)
705905.0 Scientific writing (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [ENG] (Advanced studies)
705906.0 PEACE1 Contemporary peace and conflict studies (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [ENG] (Advanced studies)
705909.0 PEACE2 Contemporary peace and conflict studies (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [ENG] (Advanced studies)
705935.0 Conflict studies: theory & models (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
705937.0 The power of nonviolence (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [ENG] (Advanced studies)
705939.0 Conflict resolution in a cross-cultural perspective (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [ENG] (Advanced studies)
705950.0 Internship (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
705952.0 The role of UN in peacebuilding (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
705953.0 Inner Peace (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
705954.0 Psychology of evil (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [ENG] (Advanced studies)
705955.0 Nonkilling (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
705958.0 Peace literature studies I (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
705959.0 Peace literature studies II (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
705961.0 Empowerment of women (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
705962.0 Peace education (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [ENG] (Advanced studies)
705963.0 Domestic violence: war in the homes (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [ENG] (Advanced studies)
705964.0 Torture and its treatment (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
705965.0 Thesis seminar (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
705970.0 Thesis seminar (10sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
705971.0 Refugee psychology (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
705972.0 Civil resistance (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [ENG] (Advanced studies)
705973.0 Psychology of religion, peace and violence (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [ENG] (Advanced studies)
705974.0 Gender, Media, and Society (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [ENG] (Advanced studies)
705975.0 Thesis (35sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
705977.0 Internship II (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [ENG] (Advanced studies)
707004.0 Grundkurs i vårdvetenskap (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Grundstudier)
707005.0 Introduktion till hälsovetenskaper (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Grundstudier)
707005.0 Introduktion till hälsovetenskaper (5sp) (version 2017-2018/2, ÖPU-höst) [SVE] (Grundstudier)
707006.0 Hälsokunskap (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Grundstudier)
707006.0 Hälsokunskap (5sp) (version 2017-2018/2, ÖPU-höst) [SVE] (Grundstudier)
707008.0 Klassiska och nutida vårdteoretiker (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Grundstudier)
707009.0 Personlig hälsa (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Grundstudier)
707009.0 Personlig hälsa (5sp) (version 2017-2018/2, ÖPU-vår) [SVE] (Grundstudier)
707013.0 Kulturmöten (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Gemensamma studier)
707025.0 Litteraturstudier, grundstudier i vårdvetenskap (komplettering) (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Grundstudier)
707030.0 Den caritativa teorins begrepps- och substansutveckling (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
707031.0 Begrepp och teori inom olika vårdvetenskapliga traditioner (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
707033.0 Klassiska tänkare inom humanvetenskap (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
707034.0 Etik och hälsa (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
707035.0 Hälsoforskning (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
707035.0 Hälsoforskning (5sp) (version 2017-2018/2, Period 1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
707039.0 Projekt och utvecklingsarbete (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
707039.0 Projekt och utvecklingsarbete (5sp) (version 2017-2018/2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
707041.0 Kvalitativ forskningsdesign (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
707056.0 Kandidatavhandling och seminarier (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
707066.0 Fördjupad kurs i vårdvetenskap (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Fördjupade studier)
707069.0 Den systematiska vårdvetenskapens substans och deldiscipliner (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
707070.0 Vårdvetenskapens vetenskapsteori (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Fördjupade studier)
707076.0 Fördjupade metodstudier (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2, Period 3) [SVE] (Fördjupade studier)
707081.0 Åldrande och gerontologiskt vårdarbete (5sp) (version 2017-2018/1, ÖPU-höst) [SVE] (Fördjupade studier)
707082.0 Den äldre människans sjukdomsbild, fysisk funktionsnedsättning (5sp) (version 2017-2018/1, ÖPU-höst) [SVE] (Fördjupade studier)
707083.0 Den äldre människans sjukdomsbild, psykisk funktionsnedsättning (5sp) (version 2017-2018/1, ÖPU-vår) [SVE] (Fördjupade studier)
707084.0 Bedömning av den geriatriska patientens hälsobehov (5sp) (version 2017-2018/1, ÖPU-vår) [SVE] (Fördjupade studier)
707086.0 Valbara studier eller praktik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
707091.0 Avslutande litteraturstudier (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
707093.0 Vårdandets substans och tillägnandets väsen (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
707097.0 Magisterseminarier (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
707098.0 Magisteravhandling (35sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Fördjupade studier)
707101.0 Motion och hälsa (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Grundstudier)
707101.0 Motion och hälsa (5sp) (version 2017-2018/2, ÖPU-vår) [SVE] (Grundstudier)
707173.0 Hälsoteknologi ur ett patientperspektiv (5sp) (version 2017-2018/1, ÖPU-höst) [SVE] (Grundstudier)
707173.0 Hälsoteknologi ur ett patientperspektiv (5sp) (version 2017-2018/2, ÖPU-höst) [SVE] (Grundstudier)
707174.0 Forskning och utveckling inom hälsoteknologi (5sp) (version 2017-2018/1, ÖPU-höst) [SVE] (Grundstudier)
707174.0 Forskning och utveckling inom hälsoteknologi (5sp) (version 2017-2018/2, ÖPU-höst) [SVE] (Grundstudier)
707182.0 Hälsoteknologins didaktik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
707182.0 Hälsoteknologins didaktik (5sp) (version 2017-2018/2, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
707183.0 Användarcentrerad design av hälsofrämjande teknik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
707183.0 Användarcentrerad design av hälsofrämjande teknik (5sp) (version 2017-2018/2, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
707184.0 Valbara studier i hälsoteknologi (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
707184.0 Valbara studier i hälsoteknologi (5sp) (version 2017-2018/2, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
707185.0 Hälsoteknologi, innovationer och forskning (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
707185.0 Hälsoteknologi, innovationer och forskning (10sp) (version 2017-2018/2, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
707302.0 Introduktion till hälsovårdsadministration och ledarskap (5sp) (version 2017-2018/1, ÖPU-höst) [SVE] (Grundstudier)
707305.0 Ledarskapsteorier (5sp) (version 2017-2018/1, ÖPU-vår) [SVE] (Grundstudier)
707308.0 Organisationsteorier (5sp) (version 2017-2018/1, ÖPU-höst) [SVE] (Grundstudier)
707321.0 Vårdvetenskapligt ledarskap och hälsovårdsadministration (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
707324.0 Forskning och utveckling inom hälsovårdsadministration (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
707330.0 Temaseminarier inom vårdvetenskapligt förankrat ledarskap (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
707333.0 Valbara studier i hälsovårdsadministration (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
707346.0 Hälsoekonomi och -juridik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
707503.0 Vårdvetenskapens didaktik - substans och ethos (10sp) (version 2017-2018/1, Period 2, Period 3) [SVE] (Ämnesstudier)
707505.0 Vårdvetenskaplig läroplansteori och den didaktiska processen (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
707520.0 Grundläggande auskultering och undervisningsövningar (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 1, Period 2, Period 2, Period 3, Period 3, Period 4, Period 4) [SVE] (Praktik)
707525.0 Avslutande auskultering och undervisningsövningar (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 1, Period 2, Period 2, Period 3, Period 3, Period 4, Period 4) [SVE] (Praktik)
707540.0 Valbara fördjupade studier (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
707703.0 Tillgodoräknande av vårdexamen som grundstudier (20sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Grundstudier)
707760.0 Tillgodoräknande av vårdexamen som individuella studier (40sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Gemensamma studier)
707901.0 Vårdvetenskapens substans och teori (10sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3) [SVE] (Forskarstudier)
707916.0 Valbara metodstudier (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2, Period 3) [SVE] (Forskarstudier)
707918.0 Forskarseminarier (8sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Forskarstudier)
708001.0 Grundkurs i socialpolitik (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Grundstudier)
708008.0 Välfärdsstatens utveckling och framtid (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
708009.0 Sociala trygghetssystemet i Finland (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Grundstudier)
708022.0 Forskningsmetodik (5sp) (version 2017-2018/2, Period 1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
708023.0 Socialpolitiska modeller i förändring (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4) [SVE] (Ämnesstudier)
708024.0 Social- och hälsovårdsförvaltning (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Ämnesstudier)
889950.0 Akademiska studiefärdigheter - gemensam kurs (5sp) (version 2017-2018/1, Period 4, Period 4, Period 4, Period 4, Period 4, Period 4, Period 4, Period 4, Period 4, Period 4) [SVE] (Gemensamma studier)
904100.0 Tyska 1 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Språk och kommunikation)
904100.0 Tyska 1 (5sp) (version 2017-2018/2, Period 1, Period 2) [SVE] (Språk och kommunikation)
904100.0 Tyska 1 (5sp) (version 2017-2018/3, Period 3, Period 4) [SVE] (Språk och kommunikation)
904100.0 Tyska 1 (5sp) (version 2017-2018/4, Period 3, Period 4) [SVE] (Språk och kommunikation)
904200.0 Tyska 2 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Språk och kommunikation)
904200.0 Tyska 2 (5sp) (version 2017-2018/2, Period 3, Period 4) [SVE] (Språk och kommunikation)
904300.0 Tyska 3 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Språk och kommunikation)
904554.0 Vetenskapligt skrivande för magisterstuderande (3sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Språk och kommunikation)
904554.0 Vetenskapligt skrivande för magisterstuderande (3sp) (version 2017-2018/2, Period 2) [SVE] (Språk och kommunikation)
904554.0 Vetenskapligt skrivande för magisterstuderande (3sp) (version 2017-2018/3, Period 3) [SVE] (Språk och kommunikation)
904554.0 Vetenskapligt skrivande för magisterstuderande (3sp) (version 2017-2018/4, Period 4) [SVE] (Språk och kommunikation)
905100.0 Franska 1 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Språk och kommunikation)
905100.0 Franska 1 (5sp) (version 2017-2018/2, Period 3, Period 4) [SVE] (Språk och kommunikation)
905200.0 Franska 2 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Språk och kommunikation)
905200.0 Franska 2 (5sp) (version 2017-2018/2, Period 3, Period 4) [SVE] (Språk och kommunikation)
905300.0 Franska 3 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Språk och kommunikation)
905400.0 Franska 4 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Språk och kommunikation)
906100.0 Ryska 1 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Språk och kommunikation)
906100.0 Ryska 1 (5sp) (version 2017-2018/2, Period 3, Period 4) [SVE] (Språk och kommunikation)
906200.0 Ryska 2 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Språk och kommunikation)
906300.0 Ryska 3 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Språk och kommunikation)
907910.0 Latin 1 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Språk och kommunikation)
907910.0 Latin 1 (5sp) (version 2017-2018/2, Period 1, Period 2) [SVE] (Språk och kommunikation)
907920.0 Latin 2 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Språk och kommunikation)
907930.0 Latin 3 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Språk och kommunikation)
907941.0 Latin 4 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Språk och kommunikation)
907951.0 Antikkännedom (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Grundstudier)
908100.0 Spanska 1 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Språk och kommunikation)
908100.0 Spanska 1 (5sp) (version 2017-2018/2, Period 1, Period 2) [SVE] (Språk och kommunikation)
908100.0 Spanska 1 (5sp) (version 2017-2018/3, Period 3, Period 4) [SVE] (Språk och kommunikation)
908200.0 Spanska 2 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Språk och kommunikation)
908200.0 Spanska 2 (5sp) (version 2017-2018/2, Period 3, Period 4) [SVE] (Språk och kommunikation)
908300.0 Spanska 3 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Språk och kommunikation)
908300.0 Spanska 3 (5sp) (version 2017-2018/2, Period 3, Period 4) [SVE] (Språk och kommunikation)
909911.0 Japanese basic course II (4sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [ENG] (Language studies)
909912.0 Japanese intermediate course I (4sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [ENG] (Language studies)
909940.0 Chinese basic course I (4sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [ENG] (Language studies)
909941.0 Chinese basic course II (4sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [ENG] (Language studies)
909942.0 Chinese intermediate course I (4sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [ENG] (Language studies)
909960.0 Swedish as a foreign language, level 2 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [ENG] (Language studies)
909960.0 Swedish as a foreign language, level 2 (5sp) (version 2017-2018/2, Period 3, Period 4) [ENG] (Language studies)
909970.0 Swedish as a foreign language, level 1 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [ENG] (Language studies)
909970.0 Swedish as a foreign language, level 1 (5sp) (version 2017-2018/2, Period 1, Period 2) [ENG] (Language studies)
909970.0 Swedish as a foreign language, level 1 (5sp) (version 2017-2018/3, Period 1, Period 2) [ENG] (Language studies)
909970.0 Swedish as a foreign language, level 1 (5sp) (version 2017-2018/4, Period 3, Period 4) [ENG] (Language studies)
909980.0 Swedish as a Foreign Language, level 3 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [ENG] (Language studies)
909990.0 Swedish as a foreign language, level 4 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [ENG] (Language studies)
921001.0 Akademisk framställning (FHPT) (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Språk och kommunikation)
921001.0 Akademisk framställning (FHPT) (5sp) (version 2017-2018/2, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Språk och kommunikation)
921001.0 Akademisk framställning (FHPT) (5sp) (version 2017-2018/3, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Språk och kommunikation)
921001.0 Akademisk framställning (FHPT) (5sp) (version 2017-2018/4, Period 3, Period 4) [SVE] (Språk och kommunikation)
921001.0 Akademisk framställning (FHPT) (5sp) (version 2017-2018/5, Period 3, Period 4) [SVE] (Språk och kommunikation)
921002.0 Akademisk framställning (ekonomutbildningen) (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Språk och kommunikation)
921002.0 Akademisk framställning (ekonomutbildningen) (5sp) (version 2017-2018/2, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Språk och kommunikation)
921002.0 Akademisk framställning (ekonomutbildningen) (5sp) (version 2017-2018/3, Period 3, Period 4) [SVE] (Språk och kommunikation)
921002.0 Akademisk framställning (ekonomutbildningen) (5sp) (version 2017-2018/4, Period 3, Period 4) [SVE] (Språk och kommunikation)
921003.0 Akademisk framställning (PK, RN) (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Språk och kommunikation)
921003.0 Akademisk framställning (PK, RN) (5sp) (version 2017-2018/2, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Språk och kommunikation)
921003.0 Akademisk framställning (PK, RN) (5sp) (version 2017-2018/3, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Språk och kommunikation)
921003.0 Akademisk framställning (PK, RN) (5sp) (version 2017-2018/4, Period 3, Period 4) [SVE] (Språk och kommunikation)
921004.0 Akademisk framställning (FNT) (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Språk och kommunikation)
921004.0 Akademisk framställning (FNT) (5sp) (version 2017-2018/2, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Språk och kommunikation)
921004.0 Akademisk framställning (FNT) (5sp) (version 2017-2018/3, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Språk och kommunikation)
921004.0 Akademisk framställning (FNT) (5sp) (version 2017-2018/4, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Språk och kommunikation)
921004.0 Akademisk framställning (FNT) (5sp) (version 2017-2018/5, Period 3, Period 4) [SVE] (Språk och kommunikation)
922505.0 Svenska för finskspråkiga (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Språk och kommunikation)
922505.0 Svenska för finskspråkiga (5sp) (version 2017-2018/2, Period 1, Period 2) [SVE] (Språk och kommunikation)
922729.0 Finska preparationskurs (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [SVE] (Språk och kommunikation)
922731.0 Muntlig förmåga i finska (FHPT) (2sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Språk och kommunikation)
922731.0 Muntlig förmåga i finska (FHPT) (2sp) (version 2017-2018/2, Period 3, Period 4) [SVE] (Språk och kommunikation)
922732.0 Skriftlig förmåga i finska (FHPT) (3sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Språk och kommunikation)
922732.0 Skriftlig förmåga i finska (FHPT) (3sp) (version 2017-2018/2, Period 3, Period 4) [SVE] (Språk och kommunikation)
922741.0 Muntlig förmåga i finska (PK- och RN-examen) (2sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Språk och kommunikation)
922742.0 Skriftlig förmåga i finska (PK- och RN-examen) (3sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Språk och kommunikation)
922751.0 Muntlig förmåga i finska (ekonomutbildningen) (2sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Språk och kommunikation)
922752.0 Skriftlig förmåga i finska (ekonomutbildningen) (3sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Språk och kommunikation)
922761.0 Muntlig förmåga i finska (FNT) (2sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Språk och kommunikation)
922762.0 Skriftlig förmåga i finska (FNT) (3sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Språk och kommunikation)
923471.0 Engelska (FHPT) (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Språk och kommunikation)
923471.0 Engelska (FHPT) (5sp) (version 2017-2018/2, Period 3, Period 4) [SVE] (Språk och kommunikation)
923471.0 Engelska (FHPT) (5sp) (version 2017-2018/3, Period 3, Period 4) [SVE] (Språk och kommunikation)
923471.0 Engelska (FHPT) (5sp) (version 2017-2018/4, Period 3, Period 4) [SVE] (Språk och kommunikation)
923472.0 Engelska (ekonomutbildningen) (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Språk och kommunikation)
923472.0 Engelska (ekonomutbildningen) (5sp) (version 2017-2018/2, Period 2) [SVE] (Språk och kommunikation)
923472.0 Engelska (ekonomutbildningen) (5sp) (version 2017-2018/3, Period 3, Period 4) [SVE] (Språk och kommunikation)
923473.0 Engelska (PK- och RN-examen) (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Språk och kommunikation)
923473.0 Engelska (PK- och RN-examen) (5sp) (version 2017-2018/2, Period 1, Period 2) [SVE] (Språk och kommunikation)
923473.0 Engelska (PK- och RN-examen) (5sp) (version 2017-2018/3, Period 3, Period 4) [SVE] (Språk och kommunikation)
923473.0 Engelska (PK- och RN-examen) (5sp) (version 2017-2018/4, Period 3, Period 4) [SVE] (Språk och kommunikation)
923474.0 Engelska (kemiteknik) (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Språk och kommunikation)
923475.0 Engelska (informationsteknologi) (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Språk och kommunikation)
923475.0 Engelska (informationsteknologi) (5sp) (version 2017-2018/2, Period 3, Period 4) [SVE] (Språk och kommunikation)
923476.0 Engelska (farmaci) (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Språk och kommunikation)
923477.0 Engelska (biovetenskaper) (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Språk och kommunikation)
923477.0 Engelska (biovetenskaper) (5sp) (version 2017-2018/2, Period 1, Period 2) [SVE] (Språk och kommunikation)
923478.0 Engelska (naturvetenskaper) (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Språk och kommunikation)
923800.0 Academic writing skills in English for masters students (3sp) (version 2017-2018/1, Period 1) [ENG] (Language studies)
923800.0 Academic writing skills in English for masters students (3sp) (version 2017-2018/2, Period 2) [ENG] (Language studies)
923800.0 Academic writing skills in English for masters students (3sp) (version 2017-2018/3, Period 3) [ENG] (Language studies)
923800.0 Academic writing skills in English for masters students (3sp) (version 2017-2018/4, Period 4) [ENG] (Language studies)
924110.0 Tyska 1 (repetition) (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Språk och kommunikation)
924420.0 Tyska 2 (ekonomutbildningen) (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Språk och kommunikation)
924420.0 Tyska 2 (ekonomutbildningen) (5sp) (version 2017-2018/2, Period 3, Period 4) [SVE] (Språk och kommunikation)
924430.0 Tyska 3 (ekonomutbildningen) (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Språk och kommunikation)
924440.0 Tyska 4 (ekonomutbildningen) (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [SVE] (Språk och kommunikation)
930202.0 Skriftlig kommunikation del II/PF (2sp) (version 2017-2018/1, Period 2) [SVE] (Språk och kommunikation)
930202.0 Skriftlig kommunikation del II/PF (2sp) (version 2017-2018/2, Period 2) [SVE] (Språk och kommunikation)
930202.0 Skriftlig kommunikation del II/PF (2sp) (version 2017-2018/3, Period 2) [SVE] (Språk och kommunikation)
930202.0 Skriftlig kommunikation del II/PF (2sp) (version 2017-2018/4, Period 3) [SVE] (Språk och kommunikation)
930204.0 Skriftlig kommunikation del II/PF (3sp) (version 2017-2018/1, Period 3) [SVE] (Språk och kommunikation)
932003.0 Franska 3 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Språk och kommunikation)
940001.0 Muntlig förmåga i finska/pedagogik (2sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3) [LANG] (Språk och kommunikation)
940001.0 Muntlig förmåga i finska/pedagogik (2sp) (version 2017-2018/2, Period 1, Period 2, Period 3) [LANG] (Språk och kommunikation)
940001.0 Muntlig förmåga i finska/pedagogik (2sp) (version 2017-2018/3, Period 1, Period 2, Period 3) [LANG] (Språk och kommunikation)
940001.0 Muntlig förmåga i finska/pedagogik (2sp) (version 2017-2018/4, Period 1, Period 2, Period 3) [LANG] (Språk och kommunikation)
940001.0 Muntlig förmåga i finska/pedagogik (2sp) (version 2017-2018/5, Period 3, Period 4) [LANG] (Språk och kommunikation)
940002.0 Skriftlig förmåga i finska/pedagogik (3sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2, Period 3) [LANG] (Språk och kommunikation)
940003.0 English/Educational Sciences (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [ENG] (Language studies)
940003.0 English/Educational Sciences (5sp) (version 2017-2018/2, Period 3, Period 4) [ENG] (Language studies)
940003.0 English/Educational Sciences (5sp) (version 2017-2018/3, Period 3, Period 4) [ENG] (Language studies)
940003.0 English/Educational Sciences (5sp) (version 2017-2018/4, Period 3, Period 4) [ENG] (Language studies)
940003.0 English/Educational Sciences (5sp) (version 2017-2018/5, Period 1, Period 2) [ENG] (Language studies)
940003.0 English/Educational Sciences (5sp) (version 2017-2018/6, Period 3, Period 4) [ENG] (Language studies)
940003.0 English/Educational Sciences (5sp) (version 2017-2018/7, Period 3, Period 4) [ENG] (Language studies)
940004.0 Akademisk framställning (5sp) (version 2017-2018/1, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Språk och kommunikation)
940004.0 Akademisk framställning (5sp) (version 2017-2018/2, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Språk och kommunikation)
940004.0 Akademisk framställning (5sp) (version 2017-2018/3, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Språk och kommunikation)
940004.0 Akademisk framställning (5sp) (version 2017-2018/4, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Språk och kommunikation)
940004.0 Akademisk framställning (5sp) (version 2017-2018/5, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Språk och kommunikation)
940004.0 Akademisk framställning (5sp) (version 2017-2018/6, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Språk och kommunikation)
940004.0 Akademisk framställning (5sp) (version 2017-2018/7, Period 2, Period 3, Period 4) [SVE] (Språk och kommunikation)
940004.0 Akademisk framställning (5sp) (version 2017-2018/8, Period 3, Period 4) [SVE] (Språk och kommunikation)
940101.0 Muntlig förmåga i finska/Social- och statsvetenskaper (2sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [LANG] (Språk och kommunikation)
940102.0 Skriftlig förmåga i finska/Social- och statsvetenskaper (3sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [LANG] (Språk och kommunikation)
940103.0 English/Social and Political Sciences (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [ENG] (Language studies)
940103.0 English/Social and Political Sciences (5sp) (version 2017-2018/2, Period 1, Period 2) [ENG] (Language studies)
940202.0 Svenska för finskspråkiga (5sp) (version 2017-2018/1, Period 1, Period 2) [SVE] (Språk och kommunikation)
940211.0 Svenska som främmande språk nivå 1 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [LANG] (Språk och kommunikation)
940212.0 Introduktionskurs i svenska för utländska studerande (2sp) (version 2017-2018/2, Period 1) [LANG] (Språk och kommunikation)
940401.0 Franska 1 (5sp) (version 2017-2018/1, Period 3, Period 4) [LANG] (Språk och kommunikation)
941024.0 Geografins grunder (5sp) (version 2017-2018/1, ÖPU-vår) [SVE] (Grundstudier)